Іноземна філологія

 

Збірник наукових праць

 


Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

Рік заснування: 1964.

 

Мови видання: українська, англійська.

 

Періодичність: 1-2 рази на рік.

 

 

     У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження у галузі іноземної філології в Україні з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, із застосуванням сучасних методів моделювання лінгвістичних об’єктів, а також перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов. 

Головний корпус
Львівського національного університету
імені Івана Франка

 

Редколегія:

Головний редактор: проф., д-р. філол. наук А. Й. Паславська.

Заступник головного редактора: доц., канд. філол. наук М. Е. Білинський.

Заступник головного редактора: проф., канд. філол. наук Б. В. Максимчук.

Відповідальний секретар: проф., д-р. філол. наук Н. І. Андрейчук.

 Члени редколегії:

 доц., д-р. філол. наук О. Т. Бандровська; проф., д-р філол. наук Ф. С. Бацевич; д-р М. Бек; проф., д-р філол. наук І. А. Бехта; доц., канд. філол. наук Т. О. Буйницька; проф., д-р філол. наук П. Візінгер; доц., канд. філол. наук Л. М. Глущенко; доц., канд. філол. наук О. С. Грабовецька; проф., канд. філол. наук Н. Ю. Жлуктенко; доц., канд. філол. наук Ю. А. Завгороднєв; проф., д-р Г. Зауер; проф., д-р філол. наук Р. П. Зорівчак; д-р Р. Івашків; доц., канд. філол. наук О. М. Іващишин; проф., д-р філол. наук В. І. Карабан; проф., д-р філол. наук Л. В. Мацевко-Бекерська; проф., д-р А. В. Маколкін; проф., д-р філол. наук І. Й. Набитович; доц., канд. філол. наук Н. Є. Петращук; проф., д-р філол. наук Р. С. Помірко; проф., д-р Ф. Ример; доц., канд. філол. наук В. Р. Савчин; доц., канд. філол. наук О. В. Сафроняк; проф., д-р філол. наук М. Г. Сенів; проф., д-р П. Стекауер; доц., канд. філол. наук В. Т. Сулим; проф., д-р філол. наук О. І. Чередниченко; доц., канд. філол. наук Б. В. Чернюх; проф., д-р філол. наук С. Я. Шарипкін; доц., канд. філол. наук Т. В. Шмігер, проф., д-р філол. наук Т. В. Яхонтова.

Адреса редакційної колегії:

кафедра міжкультурної комунікації та перекладу,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет іноземних мов,
вул. Університетська, 1/417,

79000 Львів, Україна.
Тел. (032) 239-46-80.

 E-mail: translation.lnu@gmail.com

Веб-сайт: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/index.html

 Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

 Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14598-3569Р  від 29 жовтня 2008 р.

 ISSN 2078-2373

© Львівський національний університет імені Івана Франка


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua