Кафедра англійської філології:
к. 432, тел. 239-41-04

 

БІЛИНСЬКИЙ Михайло Емільович
Адреса: Університетська , кімн. 435
Телефон: + 38 032 239 41 04
e-mail: mbilynsky@franko.lviv.ua


• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка, 1981 р., філолог, викладач, перекладач англійської мови
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів 1985
• доцент, Москва 1990

2011 завідувач кафедри англійської філології
2000-2007 заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи
1990 доцент кафедри англійської філології
1986-1989 асистент кафедри англійської філології
1982-1985 аспірант кафедри англійської філології

Наукові інтереси
• історична лексикологія та лексикографія
• історична корпусна лінгвістика
• словотворення середньоанглійського періоду
• електронне моделювання лексичних об`єктів
• логічна семіотика

Навчальні курси
• історія англійської мови
• вступ до германського мовознавства (з курсом готської мови)
• теоретична граматика
• країнознавство Британії
• лексикологія
• теорія комунікації
• синхронний переклад
• методи лінгвістичного аналізу
• практичний курс англійської мови

Участь у вчених та акредитаційних радах
• 1991 - член вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук з германських мов у Львівському національному університеті ім. І.Франка
• 2008-2010 член державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України, Київ
• 2008- 2009 голова журі Всеукраїнської олімпіади учнівської олімпіади з англійської мови
 

Організації
• Наукове товариство ім. Тараса Шевченка
• Societas Linguistica Europea
• Royal Philological Society, Оксфорд
• International Society for Historical Lexicography and Lexicology (ISHLL)
 

Інший професійний досвід
25 років досвіду синхронного перекладача

Керівництво науковою роботою
1994-2011 6 завершених та успішно захищених дисертацій на здобуття ступеня кандидата філологічних наук
1990 -2011 офіційне опонування 16 кандидатських дисертацій у Київському , Львівському, та Чернівецькому національних університетах, Київському лінгвістичному університеті


Редагування
• Іноземна філологія 1986- – відповідальний секретар, головний редактор, заступник головного редактора
• Journal of Physical Studies 1990- – мовний редактор
• ICOME7 Papers, Peter Lang Verlag 2012 - редактор

Член редколегії :
• Anglica
• Warsaw Studies in English Historical Linguistics
• Warsaw Studies in English Language and Literature
• Token
 

Стажування
• Ілінг Коледж, Лондон, 1990
• Інститут англістики та американістики Віденського університету, 1992, 2001
• Університет Джона Морса, Ліверпуль, 1997
• Інститут логічної семіотики Варшавського університету, 2004

Доповіді на наукових конференціях в Україні
Участь з доповідями у 32 наукових конференціях в Україні – повний список у розділі Публікації
• Функциональные и семантические корреляции языковых единиц. Киев 1990
• Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Харьков 1991
• Семантика мови і тексту. Івано-Франківськ 1993
• Язык и культура. Третья международная конференция. Киев 1994
• Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії. 1-а Міжнародна наукова конференція пам'яті проф. Ю.О.Жлуктенка. Київ 1995
• English Language Teaching in Ukraine: Past - Imperfect, Present - Indefinite, Future -?// IATEFL-Ukraine 2nd Conference. Lviv 1995
• Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях. Всеукраїнські наукові конференції. Львів 1997, 1999
• Перший львівсько-варшавський семінар «Філософія науки». ЛНУ ім. І. Франка 2000
• Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Львів, 2004
• Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес Чернівці 2004
• MegaLing'2006 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій . Крим, Партеніт 2006
• VI Міжнародна конференція Пріоритети германського та романського мовознавства Світязь 2011

Доповіді на міжнародних конференціях
• Вариативность в германских языках , Калинин 1988.
• Деривация в языковой деятельности (языковые единицы), Пермь 1988
• Лингвометодические аспекты преподавания иностранных языков в вузе, Петрозаводск 1990
• Прагматические аспекты функционирования языковых единиц, Москва, 1991
• Принцип деривации в истории языкознания и современной лингвистике, Пермь 1991
• Семантика языковых единиц разных уровней (на материале романо-германских языков), Ижевск 1992
• Методы сравнительно-сопоставительного исследования романских и германских языков, Ярославль 1992
• 4th International Conference on Middle English (ICOME 4), Відень 2002
• 12th PASE Annual Conference, Мєдзешин -Варшава 2003
• 2nd Medieval English Studies Symposium (MESS 2), Познань, 2003.
• 13th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 13), Відень 2004
• 35th Poznań Linguistic Meeting, Познань 2004
• 3rd Medieval English Studies Symposium. (MESS 3). Познань 2004
• 5th International Conference on Middle English (ICOME 5), Неаполь 2005
• 4th Medieval English Studies Symposium (MESS 4). Познань 2005
• 5th Medieval English Studies Symposium (MESS 5). Познань 2006
• Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag, 2007
• 35. Österreichische Linguistiktagung: Computational Lexicography, Іннсбрук 2007
• 6th Medieval English Studies Symposium (MESS 6), Познань 2007
• 13th International Morphology Meeting (IMM13), Відень 2008
• Culture, Language and Literature Across Border Regions, Кошіце 2008
• 6th International Conference on Middle English (ICOME 6), Кембрідж 2008
• 15th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 15), Мюнхен 2008
• 7th Medieval English Studies Symposium. (MESS 7), Познань 2008
• The Second Rzeszów Anglistentag, Жешув 2009
• Middle and Modern English Corpus Linguistics (MMECL 2009), Іннсбрук 2009
• Universals and Typology in Word Formation, Кошіце 2009
• Foreign Influences on Medieval English, Варшава 2009
• 5th International Conference on English Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL 5), Оксфорд 2010
• 16th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 16), Печ 2010
• 9th Medieval English Studies Symposium (MESS 9), Познань 2010
• Historical English Word-Formation and Semantics Conference, Варшава 2011
• 17th International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 17), Цюріх 2012

Організація конференцій

• 7th International Conference on Middle English ( ICOME 7), Львів 3-5 серпня 2011 р.

Публікації
Понад 130 публікацій