Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Боднар Ірина Миронівна
Bodnar Iryna Myronivna


Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів
Рік народження: 1978
Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов. Роки навчання: 1994 – 1999. Працює на кафедрі з 2009 року.

Участь у науково–дослідній тематиці підрозділу:
“Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов”
шифр теми: 0111U008010.
категорія: в межах робочого часу.

“Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства”
Шифр теми: 0111U005530.
Категорія: в межах робочого часу.

Статті:
1. Боднар И.М. Роль презентации в профессиональной подготовке студентов ВУЗа (у співавторстві) // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам. Материалы VI международной научно-практической конференции. – Минск, 2013. – С. 14-17.
2. Боднар І. М. Лексико-семантичні категорії процесу навчання у лінгвокогнітивному світосприйнятті Девіда Лоджа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: Філологічні Науки. - Вип. 32. - Кам’янець-Подільськ: Аксіома, 2013. – С. 52 – 55.
3. «Фразеологическая репрезентация понятийных категорий концепта сферы “Образование” в современном английском языке» // Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами. Сборник трудов. – Белгород: НИУ БелГУ, 2013. – С. 151 – 156.
4. Боднар І. М. Об’єкт та суб’єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект // Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність. – К., 2012. – С. 52-56.
5. Боднар І. М. Концепт ОСВІТА у творах Девіда Лоджа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк, 2010. - № 8. – С. 66 – 70.

Тези:
1. Боднар І. Освітньо-пізнавальна функція письма // Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін. – Львів: Паіс, 2013. – С. 18-19.
2. Боднар І. М. Учасники дидактичного процесу у лінгвокогнітивному аспекті. // Тези Звітної конференції науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка. Лютий 2013. – С.19.
3. Боднар І. М. Способи актуалізації концепту «Освіта» у творах Д. Лоджа // Тези Звітної конференції науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка. Лютий 2011. – с. 25.

Участь у конференціях:
1. VII Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті професора В.В. Левицького «Актуальні проблеми германської філології». Чернівці, 7-8 травня 2013 року.
2. Науково-методична конференція «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін». Львів, 29 березня 2013 р.
3. 3-я Міжнародна наукова конференція «Когнітивні фактори взаємодії фразеології зі суміжними дисциплінами». Белгород, Росія, 19-21 березня 2013 року.
4. Західноукраїнський зимовий інститут підготовки викладачів "Empowering and Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for the Classroom", 24–25 січня 2013 року, м. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. Організатори: Посольство США в Україні, ЛНУ ім. Івана Франка, Львівський міський відділ освіти. (Участь підтверджено сертифікатом).
5. Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 18 жовтня 2012 року.
6. IV міжнародна конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства». Луцьк, 3-6 червня 2010 р.