Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

 Івасів Наталія Семенівна
 


Освіта
1990 - закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література»

Професійна діяльність
2004 – дотепер- асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Наукові інтереси
“Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства”

Наукові публікації
1. Особливості презентаційної методики під час вивчення іноземної мови студентами спеціальності “туризм” / Н. Івасів // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матер. 7-ї міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1, 16-17 травня 2008 р.; редкол. В.К. Зернова [та ін.]. – Полтава, 2008. – С.247-251.
2. Чисельні критерії для оцінки навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови / Н. Івасів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Вип.19. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С.331-337.
3. Застосування екскурсійних проектів у вивченні іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Вип. 15. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – С.301-305.
4. Взаємодія “викладач – студент” під час підготовки та проведення навчальних екскурсійних проектів з іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Людина. Комп’ютер. Комунікація //Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С.315-316.
5. Формулювання задач самостійного домашнього читання фахової літератури іноземною мовою / Н. Івасів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зб. наук. праць. – №4, Ч.ІІ. – 2010. – С.75–79.
6. Особистісно-орієнтовані технології самостійної роботи як фактор розвитку автономії студентів у вивченні іноземної мови / Н. С. Івасів // Наукові праці Камянець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Камянець-Подільський : "Аксіома", 2013. – С. 166–169.
7. Особливості організації самостійної роботи студентів з іноземної мови / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 42-45.

Участь у конференціях
1. Всеукраїнська науково-методична конференція “Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті”. – Донецьк, 22 квітня 2009 р.
2. Міжнародна науково-практична конференція. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”.- Тернопіль, 15-16 жовтня 2009 р.
3. ІV міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. - Національний університет “Острозька академія”, 22-23 квітня 2010 р.
4. ІІ всеукраїнська наукова конференція “Людина. Комп’ютер. Комунікація”. - Національний університет “Львівська політехніка”, 5-7 травня 2010 р.
5. ІV міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28-30 жовтня 2010 р.
6. Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік, 4-5 лютого 2011 р.
7. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі”. - Харківська Академія внутрішніх військ МВС України, 6 квітня 2011р.
8. V всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов”ю. - Тернопільський національний економічний університет, 19-20 травня 2011р.
9. Міжнародна конференція “Львівський національний університет імені Івана Франка: історія, виклики сучасності, візія майбутнього”. -Львівський національний університет імені Івана Франка, 10-11 жовтня 2011 р.
10. V міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19-21 квітня 2012 р.
11. VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», присвячена пам’яті професора В. В. Левицького. – Чернівці, 7–8 травня 2013 року.
12. Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, 7-8 лютого 2013 р.