Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу:

(а. 417 тел. 239-46-80)

 

Мольдерф Оксана Євгенівна
(народ. 25 лютого 1992 р.)
E-Mail:
oksana34molderf@ukr.net

 

1999 – 2009 рр. – навчання у Навчально-виховному комплексі ім. В. Симоненка «Школа І-ого ступеня – гімназія» з поглибленим вивченням німецької мови, атестат з відзнакою.
2009-2013 рр. – навчання за ОКР «Бакалавр» на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Німецько-український переклад», диплом з відзнакою.
2013-2014 рр. – навчання за ОКР «Магістр» на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Німецько-український переклад», диплом з відзнакою.
З оцінкою «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Культурологічні нариси «З Напів-Азії» Карла Еміля Францоза та їх переклади українською мовою».
З вересня 2014 р. – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу.


Практика:
грудень 2012 – травень 2013 рр. – участь в проекті «Переклад в тандемі» (Goethe-Inistitut-Kyjiw)
вересень 2013 – лютий 2014 рр. – навчання в університеті ім. Отто Фрідріха (Бамберг)
квітень 2014 рр. – призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (диплом ІІ-ого ступеня)
вересень 2014 рр. – лауреат премії Rotary Club Mödling 2014 в в галузі науки і культури (диплом ІІІ-ого ступеня)
Стипендіат Президента України, член Вченої ради факультеті іноземних мов, учасник літературно-перекладацьких проектів кафедри міжкультурної комунікації та перекладу «Es war einmal Galizien», «Galizien. Aus dem großen Krieg».


Публікації:
1. Паславська А.Й., Мольдерф О.Є. Лінгвістичні особливості перекладу повісті Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в хутрі» українською мовою / А. Й. Паславська, О.Є Мольдерф // Нове у філології сучасного світу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 червня 2013, Львів, Україна). – Львів, 2013. – С.35-39.
2. Molderf O. Linguistische Besonderheiten von der Übersetzung der Novelle „Venus im Pelz“ von L. von Sacher-Masoch ins Ukrainische / O. Molderf // Тези Міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу». – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2013.
3. Ляндманн З. Схилок і кончина // Була собі Галичина... / Упорядники А. Паславська, Ю. Прохасько, Т. Фоґель. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2012. – С. 37–43. (Переклали з німецької О. Мольдерф, А. Паславська).
4. Ланге-Мюллер К.. Злі вівці (уривок з роману) // Альманах сучасної української та німецької літератури. – Вип. 3. – Київ: Кальварія, 2013. – С.62-65. (Переклала з німецької О.Мольдерф).
5. Блюменталь Г. Галичина. Східний вал // Галичина. З Великої війни / Упорядники А. Паславська, Т. Фоґель, В. Кам'янець. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2014. – С. 131-169. (Переклали з німецької О.Мольдерф, А. Паславська).