Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

САЛАМАХА МАР’ЯНА ЯРОСЛАВІВНА
асистент

 

2006

закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію «магістр філології»

2009 – дотепер

асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

2011 – дотепер

аспірант кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів


Наукові інтереси:
термінологія: структура та семантика терміна, способи утворення термінів, парадигматичні відношення в термінології

Найважливіші публікації:

Статті:
1. Саламаха М. Я. Структурна класифікація англійських двокомпонентних термінологічних словосполучень сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Серія: Філологічні науки – 2012. – Вип. 22(247) – С. 210–215.
2. Саламаха М. Я. Англійський термін сфери охорони довкілля: структурний підхід / М. Я. Саламаха // Іноземна філологія – 2012. – Вип. 124 – С. 74–81.
3. Саламаха М. Я. Морфемна структура англійського терміна сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Мовні і концептуальні картини світу – 2012. – Вип. 43 – Частина 4 – С. 27–32.
4. Саламаха М. Я. Метафоризація як продуктивний спосіб утворення англомовного терміна сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : Серія: Філологічні науки (мовознавство) – 2013. – Вип. 115 – С. 427–432.
5. Саламаха М. Я. Синонімічні відношення в англомовній термінології сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавництво ЧНУ, 2013. – Вип. 653. Германська філологія. – С.127–133.
6. Саламаха М. Я. Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – 2013. – Вип. 2(68) – С. 220–223.
7. Саламаха М. Я. Семантичний процес метонімізації англомовного терміна сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка – 2013. – Вип. 14 (273). – С. 220–226.
8. Саламаха М. Я. Англомовний термін сфери охорони довкілля та його базові ознаки / М. Я. Саламаха // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія “Філологічна” – 2014. – Вип. 45. – С. 49-52.

Посібник:
1. Саламаха М. Я. English for Students of Ecology : навч. посіб. / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, ТМ «Вектор», 2011. – 208 с.

Участь в конференціях:
1. ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи», 18-19 листопада 2011р. – Львів.
2. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття», 24-25 листопада 2011 року. – Львів.
3. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка, - 30 січня 2011 року. – Львів.
4. VI Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», 14-16 вересня 2012року. – база спортивно-оздоровчого табору „Гарт” ВНУ імені Лесі Українки (озеро Світязь).
5. Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність», 18 жовтня 2012 року. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
6. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 28-29 березня 2013 року. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (КДПУ).
7. VIІ Міжнародна наукова конференція, присвячена вшануванню пам’яті доктора філологічних наук, професора В. В. Левицького «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики», 7-8 травня 2013 року. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
8. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан та перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу», 17 травня 2013 року. – Житомирський державний університет імені Івана Франка.
9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної германської та романської філологій», 23−24 травня 2013 року. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
10. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», 4-5 жовтня 2013 р. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
11. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 3-4 квітня 2014 р. – Національний університет «Острозька академія».