Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

Безугла Олена Володимирівна
Адреса: Університетська , кімн. 435
Телефон: + 38 032 239 41 04
e-mail: olenok2000@yahoo.com


• диплом ЛHУ ім. Івана Франка 2004р., філолог, викладач англійської мови та літератури

2004- асистент кафедри англійської філології

Наукові інтереси
• когнітивна лінгвістика

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• лінгвокраїнознавство

Публікації
1. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку комунікативних навичок по темі «English Idioms» для студентiв 1-2 курсів факультету іноземних мов ( англiйське вiддiлення ) ( у співавторстві з ас. Сподарик О.В. ) Львів. – Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. – 140 ст.
2. Методичнi вказiвки та вправи для розвитку граматичних та комунікативних навичок з теми «Prepositions in English»( для студентiв англiйського вiддiлення факультету iноземних мов ) ( у співавторстві з ас. Сподарик О.В.) Львів. – Видавничий центр Львiвського національного унiверситету iм. I. Франка. – 2011. – 46 ст.
3. Безугла О.В. Маніпулятивний характер концептуальних метафор передвиборчого дискурсу / О.В.
Безугла // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. - № 8 . – с.12-16.