Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Бійчук Вікторія Юрівна
асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів
 

Освіта:
2008 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію «магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури»

Професійна діяльність:
2008 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Участь у науково–дослідній тематиці підрозділу:
“Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов”

Наукові інтереси:
• методика навчання англійської мови

Тези доповідей на міжнародних конференціях:
• Бійчук В. Ю. Рекламний дискурс/ В. Ю. Бійчук// Матеріали II Міжнародної науково - методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та світі: проблеми та перспективи» (18-19 листопада 2011р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – с. 165-166

Участь у конференціях:
• Участь у роботі II Міжнародної науково–методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та світі: проблеми та перспективи» (18–19 листопада 2011р. м. Львів)

Участь у науково – методичних та фразеологічних семінарах кафедри:
• Отримала сертифікат про участь у методичному семінарі “LCCI: Learning English for Tourism ” conducted by “Dinternal-Books” methodologist Robert Hartigan, м. Львів , 12 листопада , 2013р.