Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Брона Олена Анатоліївна


Освіта:
1999 - закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література».


Професійна діяльність:
1999 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

Участь у науково–дослідній тематиці підрозділу:
“Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов”
Досліджувала комунікативно–функціональні та мовностилістичні риси сучасної англомовної літературної критики у публіцистиці (електронні видання).

Навчальні посібники:
Брона О.А., Сологуб Л.В., Цурковський О.Я. «Англійська мова». Навчальний посібник англійською мовою для студентів фізичного факультету. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с. (Рекомендовано МОН України (Лист №1/11-3037 від 13.04.2010)).


Статті:
Нова форма комунікативної технології – інтернет-комунікація. /О.А. Брона // М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. I (155). – 432 с.- C. 233-244.


Інше:
Член організаційного комітету та член редколегії тез доповідей 3 Міжнародної студентської геологічної конференції, проведеної 27-30 квітня 2012 на базі факультету геології ЛНУ імені Івана Франка.