Кафедра романської філології:
к. 430, тел. 239-47-37

 

  

Чапля Ольга Степанівна,

кандидат філологічних наук, доцент.

 

В 1989 році закінчила Стрийську середню школу з математичним нахилом №6 із відзнакою. У цьому ж році поступила в Ужгородський Державний університет на факультет романо-германської філології, який закінчила в 1994 році за спеціальністю викладач французької мови і зарубіжної літератури. За час навчання проходила стажування з французької мови в місті Авіньон (Франція).

-      У 1996 році поступила в аспірантуру Львівського державного університету ім. І Франка, заочну форму навчання, яку закінчила в 2002 році.

-      Методистом відділу освіти Міністерства освіти, науки та культури у м. Львові (1996 р.). 

-      У 2001 прийнята на посаду викладача французької мови Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету.

-      У 2003 році прийнята на посаду асистента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

-      Рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка мені присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності романські мови від 15 грудня 2004 року.

-   у  2011 прийнята на посаду доцента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

- Одружена. Чоловік, Чапля Петро Степанович, 02.09.1969 р/н, військовий пенсіонер, майор запасу. Менеджер. Донька, Чапля Олена Петрівна, 16. 06. 1998 р/н. Син, Чапля Олег Петрович, 8. 06. 2007 р/н. Люблю подорожі, веду здоровий спосіб життя, захоплююсь танцями, полюбляю займатись перекладами франкомовних художніх творів.

  

Перелік статей доцента кафедри французької філології

к.ф.н. Чаплі Ольги Степанівни, опублікованих в наукових виданнях

 

№ з/п

Назва статті

Джерело публікації

Дата публікації

1

Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв

Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови.  Випуск 8. Романські мови ст. 156-160

Львів 2000

2

Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови)

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць Донецького національного університету. Випуск 5. ст. 201-208

Донецьк 2002

3

Дискретність / недискретність денотативної основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп

Філологічні студії. Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки. Планета №1 (21) ст. 103-110

Луцьк 2003

4

Референційна картина іменних квантифікаторних груп

Іноземна філологія. Український науковий збірник. -Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Мовознавство. Випуск 113, ст. 93-104

Львів 2004

5

Лексико-семантичне поле кількості

Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови.  Випуск 12. Романські мови. ст. 202-207

Львів 2005

6

Генералізуюча функція категорії одиничності у фразеологізмах французької мови

Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Випуск 14. Серія іноземні мови. Романські мови. ст. 63-67

Львів 2007

7

Логико-функциональные особенности количественных именных словосочетаний N1 + de + N2 в современной французской художественной речи

Materiały vi międzynarodovej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010», Volume 24 Filologiczne nauki Przemyśl, Nauka I studia 2010 ст. 9-11

07-15 cerwca 2010 roku

Przemyśl

8

Етимологічні особливості кількісної лексики французької мови

Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови. Випуск 14. Романські мови ст. 155-163.

Львів 2011

9

Структурно-семантичні підтипи кількісної домінанти N1 + de + N2 та їхні функції в сучасній французькій мові.

Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Класична філологія у контексті сучасності». – Чернівці: Чернівецький національний університет – с. 65-70.

Чернівці 2011

10

Комунікативно-прагматичний потенціал квантифікаційної лексики та його реалізація у контекст і (на матеріалі французької мови).

Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. –с.106-109.

Кіровоград

2012

11

Кількісні лексичні парадигми синтагми N1 + de + N2 і (на матеріалі французької мови).

Словянський збірник.(Збірник наукових праць). Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна та концептуальна картина світу. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. –К.: Видавничий дім Дмитра Багатого. 2012. – Вип.17. –С.235-241.

Одеса 2012