Кафедра класичної філології:
к. 436, тел. 239-41-38 


ГЛУЩЕНКО  ЛІНА  МИХАЙЛІВНА
Кандидат  філологічних  наук, доцент кафедри класичної філології

Напрямки  наукової  роботи:  Субстантивація  прикметників  в  латинській  мові.  Функціонально-семантичний  опис  лексичних  одиниць  латинської  та  давньогрецької  мов. Контрастивне  дослідження  давньогрецької  та  новогрецької  мови.

Напрямки  методичної  роботи:  Оптимізація  технологій  навчання, виховання  та  контролю знань  студентів  в  процесі  викладання  класичних  мов.

E-mail: angelinalv@yahoo.com

1966 –1971 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Класична філологія.

1971 –1975 – викладач кафедри класичної філології

1975 – 1978 – аспірантка кафедри класичної філології

1978 – 1991 – викладач кафедри класичної філології

1988 – захистила кандидацьку дисертації на тему: “Субстантивовані прикметники у Ціцерона як функціональна система” (на матеріалі трактатів “ De lepibus ”, “ De finibus bonorum et malorum ” )

1991 – отримала звання доцента кафедри класичної філології

1998 – член Науково – методичної Ради СНД з питань неоеліністики.

2000 – директор Центру грецької мови та культури імені Арсенія Еласонського

 Ліна Глущенко, філолог – класик, мовознавець.

Читає курс лекцій з теоретичної граматики давньогрецької мови та спецкурси з грецької епіграфіки та порівняльного синтаксису давньогрецької та новогрецької мови.

 Доцент Глущенко Л,М. – керівник однієї кандидатської дисертації з класичної філології.

  Основні напрямки науково – педагогічної діяльності:

 Оптимізація технологій навчання, виховання та контролю знань студентів в процесі викладання класичних мов. Ноукові інтереси стосуються проблем транспозиції частин мови, семасіологія та неоеліністики.

 Головні публікації:

 1.     Интенсивность субстантивации прилагательных у Цицерона (на материале трактатов “De re publica”, “De legibus”, “De finibus bonorum et malorum”) // Іноземна філологія. – 1985. – Вип. 80. - №21. – С. 23-30.

2.   2. Мікросистема термінів для позначення храмів в трактаті Вітрувія “De architectura”// Язык и культура. Взаимопонимание: Материалы международной конференции. – Львов, 1997. – С. 102-106. /Співавтор Л.Р. Олійник/.

3.   3. Γλουστενκο Λ.Μ. Οι  Ελληωες στη Δυτικη Ουκραωια . Οι  ελληνικες σπουδες στην πολη Λβιβ. // Επιστημονικες δημοσιευσεις διδασκαντων και φοιτητων. – Τομος 1, τευχος 2. – Ευνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αυηνων. – Αυηωα, 2000, σελ. 67-70.