Кафедра класичної філології:
к. 436, тел. 239-41-38 


МИСЛОВСЬКА  ЛЕСЯ   ВАСИЛІВНА
Кандидат філологічних  наук, доцент  кафедри  класичної  філології.

Курси, які  читаються:  давньогрецька  література, латинська  мова, сучасна  латинська  медична  термінологія.

Коло  наукових  інтересів:  лексикологія  та  стилістика  латинської  мови,  методика  викладання  латинської  мови,  антична  культура  і  література.

E-mail:  mysl@ext.franko.lviv.ua

1971-1976 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.   Класична філологія.

1980-1984 – викладач кафедри класичної філології

1984-2988 – аспірантка кафедри класична філологія

1994 – захистила кандидацьку дисертацію на тему: “ Лексичні синоніми в листах Ціцерона, Сенеки, Плінія Молодшого ( на основі прикметників ).”

1996 – отримала звання доцента кафедри класичної філології

Леся Мисловська, філолог-класик, мовознавець.

Читає курс лекцій з грецької літератури та спецкурс з сучасної латинської медичної термінології. Веде практичні заняття з латинської мови на відділенні класичної філології.

 Основні напрямки науково – педагогічної діяльності:

Лексикологія та стилістика латинської мови, методика викладання латинської мови, антична культура та литература.

Головні публікації:

1)  Прикметники на позначення кольору в ”Naturalis historia” Плінія Старшого. //Іноземна філологія. Львів. 1996. Вип.109. с.144-150.

2)  Лексична синонімія прикметників з інваріантним значеннямкрасивий” //Іноземна філологія. Львів.1996.Вип.110. с.72- 78.

3)  Сучасна  латинська медична термінологія.Навчальний  посібник. Львів.2000. 102 с.( у співавторстві з проф.Шарипкіним С.Я., доц. Пилипів О.Г.)

4)   Лексичні синоніми як засіб характеристики інтелектуальних властивостей людини (на матеріалі листів Ціцерона, Сенеки) Іноземна філологія. Львів, 1993. Вип. 106. С. 121-130.