Кафедра класичної філології:
к. 432, тел. 239-41-38 


НАЗАРЕНКО  ОЛЬГА  ЮРІЇВНА
Кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри класичної  філології

Напрями наукової діяльності: Дослідження структурно-семантичних особливостей та тенденцій розвитку класичних мов, історія античної культури

 

1972 – закінчила ЛНУ імені Івана Франка

1981-1984 – аспірантура при кафедрі класичної філології ЛНУ імені Івана Франка

1985-1996 – асистент кафедри класичної філології ЛНУ імені Івана Франка

1994 – захист кандидатської дисертації на тему „ Іменники pluralia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, Таціта (морфологічний, лексико-семантичний, словотворчий аспект)”.

1996 – доцент кафедри класичної філології ЛНУ імені Івана Франка

 

Головні публікації:

1.Сенсорні іменники singularia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, Таціта //Іноземна філологія. – Вип.110. – Львів, 1997.

2.Абстрактні іменники pluralia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, Таціта. //Іноземна філологія. –Вип.111. – Львів, 1999.

3. Категорія абстрактності і латинські плюративи //Наукова спадщина проф. С.В. Семчинського і сучасна філологія. Збірник наукових праць. –Ч.1. – Київ, 2001.

4. Общие черты семантики, словообразования, грамматики и стилистики имен существительных pluralia tantum в современных восточнославянских языках. Бельцы, 2006.

5. Роль епіграфіки як джерела інформації для науки // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип.21.– Ч.2. – Київ, 2007.