Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

Дьомова Наталія Валентинівна

Аспірант

Natalie.diomova@gmail.com

Освіта:

 

2009 р. – Диплом магістра філології, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад.

2011 р. - вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Дисципліни:

 

- практика усного перекладу

 

Публікації:

 

1.      Дьомова Н. Лінгво-стилістичні особливості поеми «Шильйонський в`язень» та «Сонета до Шильйона» Дж. Байрона та їхнє відтворення у перекладах П. Грабовського, В. Мисика, М. Кабалюка, Д. Павличка та В. Жуковського // Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції (збірник доповідей ІІІ всеукраїнської студентської наукової конференції. – Луцьк, 2008. – С. 12-13.

·        Дьомова Н. Поетичне слово Григорія Кочура: власні вірші та переклади /Наталія Дьомова // Творчість Григорія Кочура у контексті українськоїкультури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра. Матеріали 4 міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 року). – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 87–92.

 

·        Дьомова Н. Вітаємо народження нової книжки / Наталія Дьомова // Дзвін.  2010.  № 11.  С. 137–138. Рец. на кн. : Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер.  К. : Смолоскип, 2009.  342 с.  (Серія "Пролегомени").

 

·        Дьомова Н. Про нещодавній переклад / Наталія Дьомова // Каменяр. – 2010. – № 9. – С. 4.

 

·        Дьомова Н. Відтворення алітерації Шекспірової драми «The Tragedy оf King Richard ІІ» в українському перекладі Валентина Струтинського // Наталія Дьомова // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Том 9. – № 3 (27). – С. 181– 193.

 

·        Дьомова Н. «Минають дні, а я ще є…»: поетичний вечір до дня народження Миколи Лукаша / Наталія Дьомова // Дзвін. – 2013. – № 2. – С. 151–152.

 

Наукові зацікавлення:

        перекладознавство

        художній переклад

        поетичний переклад

        переклад дитячої літератури

        переклад драми

        індивідуальний стиль перекладача

        критика перекладу

 

Творча діяльність:

- художній переклад (прозовий та поетичний)