Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

ФЕДОРЧУК Марта Михайлівна,

доцент, кандидат філологічних наук.

Email fedorchuk_m@yahoo.com

 

(06.03.1954, м. Львів) – філолог, викладач англійської мови, кандидат філологічних наук (1990), доцент (1994). Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім.. І.Франка (1977). У 1977-1978 працювала вчителем англійської мови у Львівській школі. В 1978-1996 працювала на кафедрі іноземних мов Львівського ун-ту, 1991-1996 – зав. секції викладачів англійської мови цієї кафедри. 

У 1990 р. захистила кандидатську дисертаціюЛінгвістична структура та стилістичне функціонування внутрішнього монологу’.

З 1996 – доцент кафедри англійської філології, з 2002 – заступник завідувача цієї кафедри. Співпрацює з Британською Радою, виїжджає з лекціями в міста Західної України, отримала сертифікат Кембріджського ун-ту. У 1997, перебуваючи у США на науковому стажуванні, співпрацювала з проф. К. Доуті, Гумбольдський ун-т, Каліфорнія, читала лекції у цьому ун-ті. 1999-2001 виграла дворічний ґранд міжнародного фонду сприяння дослідницькій діяльності (RSS) за індивідуальний проект «Культурно та мовно зумовлені відмінності у сприйнятті літератури». В межах  гранду співпрацювала з проф. В.Хавортом (Ліверпуль, Великобританія) та проф. М. Флюдернік (Фрайбурґ, Німеччина). Основні напрямки наукових досліджень: стилістика, стилістична лексикологія, когнітивна лексикологія, крос-культурні проблеми сприйняття іншомовного тексту.

Автор 41 наукових праць, серед яких посібник, розділи монографій, статті:

1. Американський варіант англійської мови. Посібник. Вінниця. Нова книга. 2006, 171 с.

2. Культурно і мовно-зумовлені відмінності у сприйнятті літератури. У  RSS Chronicle. Прага, 2002.

3. Читання на перетині мов та культур. Збірник на пошану Р. П. Зорівчак. Львів. 2008. С. 761 - 775.

4. Лінгвістичні аспекти оповідних форм в англомовній прозі. У Лінгво-дидактична організація навчального процесу з іноземних мов  у вузі. За ред. Кусько К.Я., Львів, 1996,с. 55-68.

5. Крос-культурне сприйняття тексту. У Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. Київ, 2001, с. 243-250.

6. Прагмастилістика контрапункту в американській художній літературі ХХст. У Наукові записки. Серія мовознавство. Вип. 1, Тернопіль, 1999, с. 86-89.

7. Внутрішній монолог як засіб композиції. У Іноземна філологія, Міжвід. наук. зб., Вип. 104, Львів, 1992, с. 102-109.