Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

Оксана Траченко,

доцент, кандидат філологічних наук.

 

Наукові інтереси лежать, в основному, в області текст-лінгвістики і функціональної стилістики. Досліджуються назви текстів і визначається їх лінгвістична суть шляхом виявлення їх структури, субстанції і функції. Була запропонована семіотична динамічна модель назв текстів, яка показала ієрархічну структуру їх ознак -інтегральних, категоріальних і диференційних. Були описані номінативні семантичні і прагматичні характеристики (signifié) назв текстів, їх основні структурні типи (signifiant), стилістичні засоби і виразові прийоми. Зроблена спроба запропонувати теорію назв-текстів у всіх функціональних стилях в синтагматиці і парадигматиці, синхронії і діахронії. Розглядається можливість вивчення назв текстів як певної субсистеми у системі знаків-індексів (знаків-ярликів). Це передбачає формулювання системотворчих відношень; два типи відношень вважаються релевантними - синтагматичні та парадигматичні.

Деякі з отриманих теоретичних даних були використані в практиці викладання англійської мови на старших курсах англійського відділення факультету іноземних мов.

Опубліковано 33 наукові статті і кілька методичних розробок. О. Траченко читає лекції з теоретичної лінгвістики, проводить практичні заняття з англійської мови на старших курсах англійського відділення.