Аспірантура
Вступ до аспірантури факультету іноземних мов відбувається за такими спеціальностями:
10.02.04 – 
германські мови
10.02.14 – 
Класичні мови.Окремі індоєвропейські мови.
10.01.04 – 
література зарубіжних країн
10.02.05 – 
романські мови
10.02.16 – 
перекладознавство
10.02.17 – 
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Захищені дисертації за період 2000 - 2011 роки

Захищені дисертації у 2013 році