Кафедра німецької філології:
(к. 427, тел. 239-47-67)

 

Шаряк Оксана Миколаївна

ksenjas@gmx.net   


З 1999 до 2004 року навчалася на кафедрі німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.   У 2004 р. здобула ступінь магістра філології, захистивши магістерську роботу на тему „Структурно-семантичні та функціональні особливості фразеологізмів у німецьких публіцистичних текстах”.  З 2004  до 2009 року навчалася у аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. З вересня 2004 року працює на посаді асистента кафедри німецької філології.


Наукові стипендії:

У серпні 2001 р. відвідувала лінгвокраїнознавчий курс в університеті Альберта Людвіга, м. Фрайбург (Німеччина). Влітку 2002 р. була слухачем курсу економічної німецької мови в університеті Генріха Гейне, м. Дюссельдорф (Німеччина). Двічі проходила стажування в Інституті германістики університету Фрідріха Олександра, м. Ерлянген, Нюрнберг  (січень - березень 2006 р., жовтень – грудень 2007 р., лютий - березень 2011 р.)


Наукові інтереси:

німецьке словотворення, лінгвістика тексту і стилістика. Тема кандидатської дисертації Структурно-семантичні та функціональні особливості текстових словотвірних конструкцій у німецьких публіцистичних текстах.

 

Основні публікації: 

1.   Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2008, С. 164 – 172.

2.    Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі політичних коментарів) // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 407. Германська філологія. – Чернівці: «Рута», 2008. – С. 110 – 119.

3.   Textuelle Wortbildungen und ihre syntaktischen Ausgangsstrukturen in deutschen Pressetexten // Наукові записки. – Вип. 81 (2). – Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У4ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – с. 203 – 206.

4.   Стилістичний аспект функціонування текстових словотвірних конструкцій у коментарях німецької преси // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441 – 443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – с. 290 – 295.

5.   Zu textbildenden Eigenschaften von textuellen Wortneubildungen am Beispiel der deutschen Pressetexte // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – С. 168 – 170.

6. Wortbildungen als Mittel der Textkonstitution // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Innensichten - Außensichten - Dissertationsvorhaben. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. – S. 211 – 223.