Кафедра класичної філології:
к. 436, тел. 239-41-38

Завідувач - Чернюх Богдан Васильович, доцент, кандидат філологічних наук

E-mail: cherboh@ukr.net

 

Члени кафедри:

професор

Содомора Андрій Олександрович


доценти, кандидати філологічних наук

Глущенко Ліна Михайлівна Оліщук Роксоляна Леонідівна
Домбровський  Роман  Остапович Пилипів Ольга Григорівна
Мисловська Леся Василівна Сафроняк Олексій Васильович
Назаренко Ольга Юріївна  
 

асистенти

Вацеба Оксана Анатоліївна (декретна відпустка)

Панчишин Наталія Зіновіївна (декретна відпустка)

Войціцька Маріанна Геннадіївна

Олійник Любов Рудольфівна

Домбровський Маркіян Богданович

Ревак Надія Григорівна

Кащук Олександр Ярославович

Романюк Ірина Арсенівна

Куйбіда Христина Ігорівна

Садовський Антон Олегович

Курудз Оксана Михайлівна

Тсомпаніс Марта Андріївна

Мокрівська Мар’яна Теодорівна

Чеботар Лідія Ярославівна

 

Лаборант  кафедри -

 

Мороз Мар'яна Романівна

 

Наші фотографії

 

Оновлений список публікацій працівників кафедри

 

Науковий семінар кафедри класичної філології (2011-12н.р.)

 

План роботи наукового семінару кафедри класичної філології на І семестр 2011-12 н. р.

 

План роботи наукового семінару кафедри класичної філології на ІІ семестр 2011-12 н. р.

 

ПРОГРАМА АРХЕОЛОГО-ЕПІГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова і література»)

 

ПРОГРАМА АРХЕОЛОГО-ЕПІГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів спеціалістів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова і література»)

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів бакалаврів

 спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова і література»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів магістрів

 спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова і література»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів спеціалістів

 спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова і література»

 

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • Розвиток та функціонування класичних мов (доценти Р.Домбровський, Л.Глущенко, Р.Оліщук, Л.Мисловська, О.Назаренко, О.Сафроняк, Б.Чернюх, асистенти Н.Ревак, О.Малиновська, І.Романюк, М.Мокрівська, О.Курудз);

 • Закономірності розвитку античної літератури та її вплив на літературний процес в Україні (доцент Р.Домбровський, А.Содомора, асистент М.Домбровський).

Викладачі кафедри підготували та видали такі підручники та навчальні посібники:

 • Р.Оленич, Латинська мова. Львів, 1993; 

 • В.Маслюк. Антична література. Хрестоматія. Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах. К., 1994; 

 • Р.Оленич, Б.Чернюх. Латинська мова для гімназій. Львів, 1994; 

 • О.Сафроняк, Б.Чернюх. Латинський буквар. Львів, 1995; 

 • Р.Оліщук. Грецька мова. Синтаксис. Львів, 1996; 

 • В.Маслюк. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах. Хрестоматія. Львів, 2000; 

 • Л.Мисловська. Сучасна латинська медична термінологія. Навчальний посібник. Львів, 2000; 

 • Н. Ревак. Латинська  мова  для  неспеціальних  відділень. Львів, 2002.

 • Р.Оліщук. Lingua Latina. - Львів, 2003.

 • Оленич Р.М., Чернюх Б.В. Латинська мова: Львів, 2-е видання, доповнене, Світ, 2007

 • Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови. Львів: 2008

 • Содомора А.О., Домбровський М.Б. Anno Domini. Латинські написи Львова: 2008

 • Вацеба О.А., Олійник Л.Р. Lectura Latina: 2008

 • Римська елегія. Пер. з лат. А.О. Содомори: 2009

      Кафедра класичної філології є однією з найстарших у Львівському університеті. Традиції цієї спеціальності сягають XVII ст. Але розквіт класичної філології припадає на кінець XIX ст. і досягає свого апогею в першій половині XX ст. Саме в цей час на кафедрі класичної філології працювали такі вчені зі світовим іменем, як Л.Цвіклінський, Є.Ковальський, Т.Сінко, Р.Ганшинець, Є.Мантейфель, Є.Курилович, С.Вітковський.
      У післявоєнний період кафедрою керували В.Пастущин, М.Білик, Й.Дідик, Й.Кобів, В.Маслюк, Р.Оленич, Р.Домбровський. З 2002 р. завідувачем кафедри є доцент Б.Чернюх. 
      Важливу роль  у діяльності кафедри у післявоєнний період відіграв професор Й.Кобів. Він був першим редактором наукового республіканського збірника “Питання класичної філології”, заснував наукову школу по вивченню граматичної спадщини античних дослідників мови.
      На Львівський період (1953-1964) припадає розквіт наукової творчості ученого зі світовим іменем, професора С.Лур’є. Вийшли друком його фундаментальні праці “Незмінювальні слова у функції присудка в індоєвропейських мовах”, “Мова та культура Мікенської Греції”, “Основи історичної фонетики грецької мови”, що збагатили світову класичну філологію.
      Професор Р.Оленич досліджував античну граматичну теорію, результатом чого є монографія “Прісціан і антична граматика”, опублікована у 1973 р. 
      Предметом наукових зацікавлень професора В. Маслюка була антична теорія художньої мови та її вплив на розвиток теорії літератури в Україні в XVII – першій половині XVIII ст. У 1983 р. вийшла друком його монографія “Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст.  і їх роль в розвитку теорії літератури на Україні”. Одночасно В. Маслюк переклав на українську мову твори багатьох латиномовних українських авторів цього періоду.
      В останні роки наукові зацікавлення співробітників кафедри класичної філології були зосереджені на таких питаннях: історія античного мовознавства (доцент О.Сафроняк, асистент Н.Ревак), словотвір в латинській мові (доценти Р. Домбровський, Л.Глущенко, Р.Оліщук, асистент І.Романюк), синонімія прикметників у старогрецькій та латинській мовах (доцент Л. Мисловська, асистент О.Малиновська), категорія числа в латинській мові (доцент О.Назаренко), питання лексикології у старогрецькій і латинській мовах (асистенти М.Мокрівська, Л.Олійник, О.Курудз), літературного процесу в античності (доцент А.Содомора, асистент М.Домбровський), проблеми порівняльно-історичного мовознавства та синтаксису дієслова (доцент Б.Чернюх), контрастивний аналіз давньо- та новогрецької мов (доцент Л.Глущенко, асистент М.МОкрівська), рецепції античності в українській літературі (доценти Р.Домбровський, А.Содомора).  Викладачі кафедри працюють також над написанням підручників і посібників зі старогрецької і латинської мови та античної літератури.
      Значне місце у роботі кафедри класичної філології посідає перекладацька діяльність. Тут виникла школа художнього перекладу, що має глибокі і міцні традиції. Її видатними представниками є М.Білик, Ю.Мушак, Й.Кобів, В.Маслюк, Ю.Цибко. За свою невтомну діяльність Й.Кобів та А.Содомора були удостоєні звання лауреатів Перекладацької премії імені Максима Рильського Спілки письменників України.
      В даний час на кафедрі класичної філології Львівського університету працює 8 доцентів і 8 осіб без наукового звання. Вони забезпечують проведення практичних і семінарських занять зі старогрецької, латинської та новогрецької мов та читання теоретичних курсів з граматики старогрецької та латинської мов, історії старогрецької та латинської мов, методики викладання латинської мови, народної латини, історії старогрецької та римської літератур, історії античної культури, низки спецкурсів. При кафедрі класичної філології є аспірантура. У 2000 р. відкрито Центр грецької мови і культури імені Арсенія Елассонського.
      Випускники відділу класичної філології отримують спеціальність класична філологія, викладач старогрецької та латинської мов і додаткову спеціалізацію викладач англійської або німецької мови.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ  Г.І. ШЕВЧЕНКО