Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

 

До 100-річчя від дня народження Григорія Кочура

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Переклад науково-технічних текстів

 

ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ЖЛУКТЕНКО

(про вченого)

 

Науково-методичний семінар з проблем

перекладознавства та контрастивної лінгвістики

імені професора Юрія Олексійовича Жлуктенка

(ФУНКЦІОНУЄ В ФРАНКОВОМУ УНІВЕРСИТЕТІ З 1 ЛИСТОПАДА  1994 РОКУ)

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

ПОДІЇ

 

OPTIMALE

 

ПЕРЕКЛАД І КІНО

 

Наша  адреса:

 

Україна, 79000, Львів,

вул. Університетська, 1,

Львівський національний

університет імені Івана Франка,

Головний корпус, к. 314 г;

тел. +38 (0322) 2394 374.

Завідувач кафедри:

доктор філологічних наук, професор Роксолана Петрівна Зорівчак.

Електоронна пошта: perekladoznavstvo@ukr.net

 

Тел. 239 47 99

 

Заступник завідувача кафедри:

доцент Ольга Сергіївна Грабовецька.

Тел. 239 47 99

 

Професори: 

Роксолана Петрівна Зорівчак

Коцюба Зоряна Григорівна

 

 

Доценти: 

 Асистенти: 

Брегман Світлана Павлівна

Микитка Оксана Богданівна

Бриська Орислава Ярославівна Молчко Оксана Орестівна
Бушко Надія Романівна Наняк Юлія Олегівна

Василик Анастасія Романівна

Ніколаєвич Олеся Орестівна

Діжак Оксана Сергіївна

Олексин Ольга Зеновіївна

 

Петрик Олеся Богданівна

Галас Анна Сергіївна

Пехник Галина Володимирівна
Гарасим Юлія Василівна Пилипчук Олександра Володимирівна

Гриців Наталія Миколаївна

Півнова Віра Віталіївна
Гусак Софія Олегівна Рой Марія Олегівна
Іллів Ірина Іванівна Сташків Галина Іванівна
Коновалова Марія Олександрівна Тарапацька Ліліана Михайлівна
Кулинич Софія Ярославівна Уштан Ірина Володимирівна

Кушнір Лілія Олегівна

Федів Оксана Євгенівна

Легка Ольга Володимирівна

Хромчак Юлія

Лужна Оксана Романівна

Шпак Юлія Леонідівна

Максимів Галина Зіновіївна

Шрубковська Марта Василівна

Матвіїв Надія Володимирівна Янішевська Юлія Миколаївна

  Аспіранти:

Брегман Світлана Павлівна Кулинич Софія Ярославівна

Галас Анна Сергіївна

Лужна Оксана Романівна

Дитина Тетяна Олександрівна

Одрехівська Ірина Миколаївна
Дьомова Наталія Валентинівна Пастернак Аліна Ігорівна
Єдинак Мар'яна Володимирівна Рущак Олена Віталіївна

Крупей Наталя Володимирівна

Соловей Олена Юріївна

 

Лаборанти:

Лев Іванна Володимирівна

Снігура Христина

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

З 1996/1997 навчального року на факультеті іноземних мов Львівського державного (з жовтня 1999 – національного) університету імені Івана Франка готують фахівців з перекладу (усного та письмового англо-українського перекладу), що зумовлено щораз більшою потребою у кваліфікованих перекладацьких кадрах, які б повною мірою відповідали високим міжнародним вимогам у зв’язку з виходом України на світову арену. Чимало організацій та підприємств в Україні та поза її межами, а також її дипломатичні місії, консульства, посольства, міжнародні та регіональні організації потребують перекладачів високої кваліфікації, які б бездоганно володіли державною мовою, мали належну філологічну підготовку та навички двостороннього перекладу. У березні 1998 р. на факультеті іноземних мов створено новий навчальний підрозділ – кафедру перекладознавства і контрастивної лінгвістики. На підставі ухвали Вченої ради університету від 30 вересня 1998 р. кафедрі присвоєно ім’я Григорія Порфировича Кочура, видатного теоретика та практика українського художнього перекладу, блискучого перекладача творів понад тридцяти літератур.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

    На факультет іноземних мов за спеціальністю “Переклад (Англо-український переклад)” приймають громадян України та зарубіжних країн, які мають повну середню освіту і відповідають іншим вимогам Приймальної комісії. Вступники проходять письмове тестування з англійської мови, української мови та літератури. Кафедра вишколює перекладачів, які б успішно працювали з українською та англійською мовами як робочими (зокрема, з українською мовою як цільовою та мовою-джерелом). Найталановитіші студенти мають змогу набути додаткові спеціальності: “Німецько-український переклад”, “Французько-український переклад” та “Іспансько-український переклад”.

Термін навчання – 4-5 років. Після завершення четвертого року навчання випускники отримують ступінь Бакалавра, що дає їм право займати посади усного і письмового перекладача та консультанта в різних організаціях, виробничих та комерційних підприємствах і фірмах, а також навчати англійської мови в дошкільних закладах та в 1-8 класах загальноосвітньої школи.

5-й рік навчання передбачає розподіл на загальну та магістерську програми. Випускники, що навчалися за загальною програмою, отримують диплом Спеціаліста з кваліфікацією “Філолог, перекладач (англо-український переклад), викладач англійської мови”. Спеціалісти уповноважнені виконувати різні види перекладів: письмові (науково-технічні, ділової літератури та художні); усні (послідовні та синхронні), а також редагувати переклади. Вони мають право викладати англійську мову в загальноосвітній школі та дошкільних закладах

Магістерська програма передбачає як поглиблену спеціалізацію у галузі перекладознавства та методики викладання перекладу, так і науково-пошукову роботу. Випускникам присвоюють ступінь Магістра, що дозволяє їм обіймати викладацькі, науково-дослідні та адміністративні посади у вищих навчальних закладах, наукових установах, редакційно-видавничих та адміністративних установах; працювати усними і письмовими перекладачами. Після закінчення університету студентам видають Диплом про вищу освіту встановленого зразка.

 

 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ 

Навчальні плани і програми складено відповідно до вимог успішної підготовки фахівців. Крім базових дисциплін загальногуманітарного та мовознавчого циклів, а також спеціальної філологічної підготовки, на кафедрі розроблено широкий спектр теоретичних та практичних курсів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі перекладу, перекладознавства та контрастивної лінгвістики. Навички перекладу студенти здобувають на курсах із практики послідовного та синхронного перекладу, художнього перекладу, перекладу ділового мовлення та науково-технічного перекладу. У 2005 році на кафедрі обладнано аудиторію для практики синхронного перекладу, що сприяє ефективнішому освоєнню та набуттю різноманітних навиків усного перекладу.

 

Аудиторія 314-Г

 

Перекладацька робота кафедри

 

Студенти та викладацький склад кафедри успішно перекладали (послідовний і синхронний переклад) на заходах під час проведення святкування 750-річчя міста Львова, на Шостому Економічному форумі з питань транскордонного співробітництва (5-6 жовтня 2006 р.), ділових зустрічах з делегатами зі Швеції, Канади, Ісландії, представниками УЕФА у Львівській міській раді та Львівській облдержадміністрації та у театрі ім. Леся Курбаса. Як синхронні перекладачі відзначилися А.Галас, О.Тишковець та О.Семеніхіна.

  

 

 На кафедрі читають такі теоретичні дисципліни:

Дисципліна

Прізвище викладача

Історія перекладу

проф. Р. П. Зорівчак

Вступ до перекладознавства

проф. Р. П. Зорівчак, асист. Іллів І.І.

Лінгвокраїнознавство

доц. О.С.Грабовецька

Основи теорії перекладу

асист. Г.М. Косів

Порівняльна  лексикологія

асист. Максимів Г.З.

Основи інформатики

асист. Волос О.В.

Лінгвокраїнознавство

доц. Грабовецька О.С.

Динаміка розвитку перекладацьких принципів

доц. Дзера О.В.

Теорія перекладу

доц. Дзера О.В., асист. Іллів І.І.

Стилістика (англ.мов)

доц. Дзера О.В.

Соціолінгвістика

проф. Р. П. Зорівчак

Контрастивна граматика

асист. Олексин О.З.

Зіставна фразеологія

проф. Р. П. Зорівчак

Основи професійної діяльності Перекладача

асист. Волос О.В.

Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації

асист. Волос О.В.

Техніка перкладу конференцій

проф. Р. П. Зорівчак, асист. Олексин О.З.

Прагматичні аспекти синхронного перекладу

асист. Ю.П. Юрчишин

Методика викладання  перекладу

асист. Косів Г.М.

Жанрова теорія перекладу

доц. Дзера О.В.

Контрастивна лінгвістика

проф. Р. П. Зорівчак

Інтерпретація тексту

доц. Грабовецька О.С.

Рецепція англомовної літератератури в Україні

асист.Антонова А.С.

Теорія і практика перекладу

проф. Р. П. Зорівчак, доц. Грабовецька О.С., доц. О.В. Дзера, асист. Олексин О.З.

Контрастивна лінгвістика

асист. Олексин О.З.

Порівняльна граматика

асист. Олексин О.З.

Проблеми пререкладу науково-технічної літератури

асист. Іллів І.І.

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ 

Усі члени кафедри досліджують окремі проблеми перекладознавства та контрастивної лінгвістики в рамках кафедральної теми “Дослідження проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики” (№ державної реєстрації – 0102 U 006100, з 2000 року). Кафедра також працює над держбюджетною темою. 31 грудня 2005 р. завершено держбюджетну тему ІП –128Ф “Дослідження перекладацьких поглядів Григорія Кочура та використання їх у практиці сучасного українського художнього перекладу”, яку розпочали 1 січня 2003 р., згідно з наказом Ректора ЛНУ № Н-592 від 28 грудня 2002 р.

З 1 січня 2006 року приступили до держбюджетної теми ІП–40Ф “Український художній переклад як націєтворчий чинник: до історії української перекладної літератури” згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 654 від 25 листопада 2005 р. та наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № Н-3 від 4 січня 2006 р. Термін виконання: 01.01.2006 – 31.12.2008. Керівник проекту – проф. Р. П. Зорівчак.

     Проф. Р. П. Зорівчак досліджує історію українсько-англійських літературних зв’язків, вивчає загальнотеоретичні та лінгвостилістичні проблеми художнього перекладу, своєрідність сприймання англомовними читачами українського художнього слова (зокрема, творчості Т. Шевченка, І. Франка, Марка Вовчка. Лесі Українки, О.Кобилянської, О. Довженка, українського пісенного та казкового епосу) та українськими читачами англомовної літератури (творів Дж. Ґ. Байрона, Г. Лонгфелло, Джека Лондона), а також методологічні проблеми перекладу. Автор понад 700 наукових праць в галузі перекладознавства і контрастивної лінгвістики (див.: Роксолана Зорівчак. Бібліографічний показчик. –Укл. У. Головач, О. Лучук. – Львів: НТШ, 1994).

         Доцент О. В. Дзера захистила кандидатську дисертацію на тему “Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона)” 1999 р. і успішно продовжує досліджувати проблему жанрової класифікації художніх перекладів. Асистент О. С. Грабовецька захистила кандидатську дисертацію на тему “Епітетна конструкція у перекладі (на матеріалі українських та англомовних текстів)” 27 червня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Асистент Р. А. Ситар - („Жанрово-стилістичні особливості епічних поем Середньовіччя у перекладі (на матеріалі поеми „Слово о полку Ігоревім” та її англомовних перекладів)” 24 листопада 2006 р. Савчин В. Р. захистила дисертацію на тему  „Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу” 22 червня 2006 р. Косів Г. М.  – „Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури” 23 червня 2006 р

          Стилістичні проблеми перекладу розробляє О. О. Молчко (порівняння), асп. Галас А.С. – Своєрідності сучасної англомовної драматургії та переклад (на матеріалі англомовної драматургії ІІ половини 20століття та її перекладів).

          Історичний аспект художнього перекладу, вельми актуальний саме в ділянці українсько-англійських літературних зв’язків, став сферою наукових зацікавлень Г. З. Скіри (англомовна франкіана), І. І. Іллів (англомовна література на сторінках “Всесвіту”), О. С. Семеніхіної (рецепція творчості Ч. Діккенса в Україні), Тишковець О.І. – Часопростір як чинник множинності перекладів (на матеріалі роману Франсуа Рабле "Ґарґантюа та Пантаґрюель" і його українських та англомовних перекладів).  Діяльність визначних українських перекладачів досліджують О. В. Волос (переклади І. Стешенко), Г. В. Пехник (діяльність Г. Кочура), асп. Фурман А.Р. – Михайло Рудницький як перекладач в контексті західноукраїнського літературного процессу. Над історією українського перекладознавства працює аспірант Т.В. Шмігер. Проблеми економічної термінології стали сферою наукових зацікавлень Л. Й. Бондарчук, а юридичної – С. В. Снігура.

   Працівники кафедри брали активну участь як співорганізатори (з Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка та Літературним музеєм Григорія Кочура) у підготовці та проведенні Міжнародної конференції "Григорій Кочур і український переклад" (Київ-Ірпінь, 27-28 жовтня 2003 року). Викладачі і аспіранти беруть активну участь у наукових конференціях різних рівнів, зокрема, у Міжнародному конгресі україністів (Харків, серпень 1996; Одеса, серпень 1999; Чернівці серпень 2002); Міжнародній науковій конференції “Комп’ютерна лінгвістика і методика викладання іноземних мов (Львів, травень 1998), Міжнародному науковому конгресі “125 років НТШ” (Львів, жовтень 1998), Всеукраїнській науковій конференції “Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності” (Львів, січень 1999), Міжнародних наукових конференціях “Слово, текст, час” (Польща, Щецін, жовтень 1999, вересень 2000, вересень 2001), “Лінгвістика і вербальна комунікація у 21-му столітті. Тенденції і перспективи” (Київ, травень 2000), „Нові тенденції розвитку української мови: аспекти перекладу” (Львів, листопад-грудень 2002), “Другі Каразінські читання: Два століття Харківської лінгвістичної школи” (Харків, лютий 2003), “Переклад як вторинна комунікація” (Харків, лютий 2004).

         Кафедра проводить значну бібліографічну роботу. 1999 року опубліковано біобібліографічний покажчик “Григорій Кочур” (256 с., спільна праця кафедри та наукової бібліотеки ЛНУ), що є першим в Україні (ти чи тільки в Україні?!) біобіблографічним покажчиком перекладача та перекладознавці. У цій же бібліотечній серії 2003 року опубліковано біобібліографічний покажчик "Микола Лукаш" (356 с., укладач – В. Р. Савчин, наук. редактор – проф. Р. П. Зорівчак). Спільними зусиллями кафедри та наукової бібліотеки ЛНУ  підготовано та опубліковано друге доповнене видання бібліографічного покажчика Григорій Кочур: Біобібліогр. покажч.: У 2 ч. /  Уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська; Наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак; Редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 756 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 21). (58 д.а.) Покажчик відзначено як одну з найкращих книг на 13-ому Форумі видавців – 6 місце з 13 призових (Львів, вересень 2006 р.).

 

Серед публікацій членів кафедри: 

 

Григорій Кочур. Бібліографічний покажчик / Укл.: Г. Домбровська, З. Домбровська: Наук. ред., автор передмови Р. Зорівчак. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 256 с.

Григорій Кочур. Бібліографічний покажчик / Укл.: Г. Домбровська, З. Домбровська: Наук. ред., автор передмови Р. Зорівчак. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. -  756 с.

Чужоземне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914 – 1939): Бібліографічний покажчик/ За заг. ред. О.Лучук, Т.Лучука; Наук. ред. Р.Зорівчак. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 194 с.

Микола Лукаш: Біобібліогр. покажч. / Уклад. В.Савчин; Наук. ред., співавтор передм. Р.Зорівчак; Редкол.: Б.Якимович (голова) та ін. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 356 с.

 

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Л.: вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 175 с.

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). – Львів: Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1989. – 216 с.

Зорівчак Р.П. Боліти болем слова нашого... - Львів: ЛНУ імені Івана    Франка, 2005. – 296с.

Зорівчак Р.П. Гончаренко Агапій // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Ін-т енцикл. досліджень; НТШ; Голов. редкол. тому: І.М. Дзюба (співголова), А.І. Жуковський (співголова), М.Г. Железняк та ін. – Київ, 2006. – Т. 6: Го-Гю. – С. 150-151.
Зорівчак Р.П. Григорович Андрій Олександрович // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Ін-т енцикл. досліджень; НТШ; Голов. редкол. тому: І.М. Дзюба (співголова), А.І. Жуковський (співголова), М.Г. Железняк та ін. – Київ, 2006. – Т. 6: Го-Гю. – С. 443.
Зорівчак Р.П. Україністика в науково-творчій спадщині професора Юрія Олексійовича Жлуктенка // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2006. – Вип.. 17: (До 90-річчя від дня народження професора Ю.О. Жлуктенка). – С. 140-157.
Зорівчак Р.П. Він жив за Кодексом честі: У вінок шани Григорія Кочура // Літ. Україна. – 2007. – 10 трав.
Зорівчак Р.П. З Україною в серці: [Про Маркіяна Нагірного] // Маркіян Нагірний: Поет, науковець, перекладач / Редкол.: М. Падура, Р. Хоркавий, М. Занічковський, А. Содомора. – Львів, 2007. – С. 241-243.
Зорівчак Р.П. Кочурознавство: обґрунтування терміна і його дефініції // Філологічні студії: Наук. часопис / Редкол.: Л.В. Бублейник, О.А. Галич, В.Ф. Давидюк та ін. – Луцьк, 2007. – № 1/2 (39/40). – С. 61-71.
Зорівчак Р.П. На ниві перекладознавства: [Про академіка і члена Президії АН ВШ України, д-ра філол. наук, проф. Олександра Чередниченка] // Літ. Україна. – 2007. – 21 черв.
Зорівчак Р.П. Реалія як компонент національно-культурного контексту: перекладо¬знавчий погляд // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики: До 60-річчя з дня народження д-ра філол. наук., проф. Володимира Дмитровича Каліущенка: [Зб. статей] / Редкол.: О.Л. Бєссонова (відп. ред.), А.П. Загнітко, А.Е. Левицький та ін. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток Лтд”, 2007. – С. 398-428. – (Розд. VI: Лінгвокультурологічні аспекти вивчення мовних одиниць. Перекладознавство).
Зорівчак Р.П. Уважним доторком до Слова: Назустріч ювілею Олександра Івановича Чередниченка // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. Наук. журнал / Редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Т. 4, № 2. – С. 121-123.
Зорівчак Р.П. Український художній і науковий переклад у політико-культурологічній концепції Івана Франка // Наукові записки Академії наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2007. – Т. 2. – С. 22-39.
Зорівчак Р.П. Український художній переклад як націєтворчий чинник // Зарубіж. л-ра. – 2007. – Квіт. (Чис. 14). – С. 1-5.
Зорівчак Р.П. Шевченкове слово в англомовному світі // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 1 (23). – С. 96-100.
Зорівчак Р.П. На зустріч ювілею великого майстра (Рец. на: Содомора А. Студії одного вірша. – Львів: Літопис, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.) // Всесвіт. – 2007. – № 9-10. – С. 177-180.
 

Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона): Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Київ. нац. ун-т. – Київ, 1999. – 21с.

Дзера О.В. Англійська й українська лексикографія (коротка теорія і історія). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 170с.

Дзера О.В. Рівнева асиметрія засобів позначення у перекладі (на основі метабіблійних концептів у творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладах) // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – Вип. 17. – С. 115-122.
Дзера О.В. Концепт «лукавствіє» в метабіблійних творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладах // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип. 13. – 2006. – С. 176-183.
Дзера О.В. Методи перекладу поетичних уривків із „Аліси в Країні Чудес”: орієнтація на цільового читача // Іноземна філологія. – Вип. 119. – 2007. – С. 111-118.
 

Волошин О.Я. “Полтава” у перекладі Є. Гребінки. Критичний огляд Миколи Зерова // Лінгвістичні дослідження. Актуальні проблеми сучасного художнього перекладу: Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару. Випуск 6. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – С. 27-34.
Волошин О.Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних і перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура. – Вип. 9. – Т. 8 (96). – К.: Вид. Дім Д. Бураго, 2007. – С. 146-151.
Волошин О.Я. Неокласицизм у полі системі української культури: перекладознавчий аспект праць М. Зерова // Філологічні студії. – № 1-2 (39-40). – Луцьк, 2007. – С. 55-60.
 

Грабовецька О. С. Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 / КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 22 с.

Грабовецька О.С. Інтерпретація шекспірівського розуміння добра і зла в українських перекладах трагедії „Отелло” (до питання про перекладацькі стратегії) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет інозем. філології.– К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – Вип. 17. – С. 99-110.
Грабовецька О.С. Байронів шедевр “The Destructionof Sennacherib” у відтворенні М.Зерова та Д.Паламарчука (роздуми над двома перекладами одного вірша) //Вісник Львівського національного університету. Серія іноземні мови. 2006. Вип.13. – С.184-189.
Грабовецька О.С. Константа „Любов” у концептуальній картині світу Івана Франка: перекладацькі інтерпретації (на матеріалі поетичних творів та їх англомовних перекладів) // Філологічні студії 1-2 / Науковий часопис. – Луцьк, 2007. – № 39-49. – С.18-26.

 

Кам’янець А.Б. Рівні прочитання і перекладацька інтерпретація тексту // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог: Видавництво НаУ „Острозька академія”. – Вип. 8. – 2007. – С. 29-38.
Кам’янець А.Б. Роман з багатьма невідомими (Про труднощі відтворення мовної гри в перекладі) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць. Випуск 11. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007 р. – С. 168-173. (У співавторстві з Некряч Т.Є.)


Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури: Автореф. дис. ... канд. філол. наук/Київ, 2006 Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – 19 c.
Косів Г.М.
Косів Г.М. Глобальний контекст перекладів Віри Річ // Філологічні студії. – Луцьк: Волин. обл. друкарня, 2007. – № 1-2 (39-40). – С. 26-33.

Максимів Г.З. Відтворення казок І.Франка „Коли ще звірі говорили” в англомовному перекладі М.Скрипник та В. Щезни// Філологічні студії. - № 1-2. – Луцьк, 2007. - С. 93-99.

Молчко О.О. Етномовний компонент у порівняльній конструкції: особливості вираження (українсько-англійське зіставлення) // Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження Ю.О. Жлуктенка). Збірник наукових праць. Вип. 17. – 2006. – С. 263-269.
Молчко О.О. Відтворення порівняльних конструкцій з концептом «страх» (на матеріалі українських художніх текстів та їхніх англійських перекладів) // Філологічні студії . – № 1-2. – Луцьк 2007. – С. 175-183.
Молчко О.О. Порівняльні конструкції з реалією в українських та англійських мовах (перекладознавчий аспект) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип. 13. – 2006. – С. 109-197.

Олексин О.З. Шекспірів каламбур та його відтворення у перекладі (на матеріалі комедій В.Шекспіра та їхніх українських перекладів) // Філологічні студії. – Луцьк, 2007. – № 1-2. – С. 37-42.

Пехник Г.В. Кольоролексеми та їх відтворення (на матеріалі перекладів Г. Кочура) // Філологічні студії. – № 1-2 (39-40). – Луцьк, 2007. – С. 42-48.

Савчин В. Світ музики і театру крізь призму перекладів Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 17. – С. 337-341.
Савчин В. Відтворення значущих власних назв у перекладах Миколи Лукаша // Вісник Львівського університету: Серія іноземні мови. – Л., 2006. – Вип. 13. – С. 207-213.
Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка // Всесвіт. – 2007. – № 3-4. – С. 146-151.
Савчин В. Стилістичні деривати у перекладах Миколи Лукаша // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 570-574.
Савчин В. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 73-80.


Семеніхіна О. Словесні образи як засоби типізації персонажів (на матеріалі твору Ч. Діккенса “Девід Копперфілд” та його українського перекладу) //Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2006. – Вип.17. – С. 346-352.
Семеніхіна О.С. “Різдвяна пісня в прозі”: два переклади – два століття //Філологічні студії. – Луцьк, 2007. – № 1-2. – С. 48-55.


Ситар Р.А. «Борис Яценко – перекладач ліро-епічної поеми «Слово о полку Ігоревім» // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць – К.: ВПЦ Київський університет, 2006. – С. 360-367.
Ситар Р. А. Методичні вказівки до вивчення фонетичних аспектів англійської мови / для студентів І, ІІ року навчання факультету іноземних мов. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 84 с.

Шмігер Т. Перекладознавчі дослідження на сторінках журналу „Мовознавство” (1967-2000) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – Вип. 17: (До 90-річчя від дня народження професора Ю.О. Жлуктенка). – С. 459-465.

Тези доповідей, опубліковані в Україні:

Волошин О.Я. Неокласицизм в українському перекладознавстві. Феномен Миколи Зерова // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Матеріали четвертої Всеукраїнської конференції, 19-20 квітня 2007р. – Харків, 2007. – С. 23-24.

Косів Г.М. Інтертекстуальність перекладів Віри Річ як елементів цільової літературної системи // Матеріали Четвертої Всеукр. наук. конф. – Харків: НТМТ, 2007. – С. 69-70.

Олексин О.З. Відтворення функцій каламбурів в українських перекладах комедій В.Шекспіра // Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Харків: НТМТ, 2007. – С. 96-97.

Семеніхіна О.С. Українська Діккенсіана: до історії питання//Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Харків: НТМТ, 2007. – С.119-120.

Рой М.О. “Поняття “поетика” в калейдоскопі перекладознавчих і літературознавчих підходів” // Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Харків: НТМТ, 2007. – С. 106-107.

Шмігер Т.В. Внесок Олександра Фінкеля у розвиток перекладознавчого аналізу в Україні: [Тези] // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Матеріали Четвертої Всеукр. наук. конф. 19-20 квітня 2007 / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Ф-т інозем. мов. – Харків, 2007. – С. 155 156.

Статті, опубліковані за кордоном:

Zorivchak R. For the Sake of Ukrainian Literature: [Про Віру Річ – англійську перекладачку української літератури] // The Ukrainian Quarterly: A journal of Ukrainian and international affairs. – 2007. – Vol. 63, No. 1. – P. 33-42.

Shmiher T. Ukrainian dictionaries and translation: A historical perspective of the 20th century // Further Insights into Semantics and Lexicography / Ed. by U. Mag¬nusson, H. Kardela, A. Głaz. – Lublin: Wyd-wo UMCS, 2007. – P. 139 149.

Переклади:

Дитина Т.О.
Лакан Ж. Бажання, життя і смерть /Пер. з рос. Т. Дитини // Ї. - "Гендер, ерос, порно" - 2004. - №33. –– с. 48 – 53.

Записки НТШ. Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редкол.: Л. Войтович, А. Гречило, Я. Дашкевич та ін.; Ред. тому О. Купчинський; Пер. резюме англ. мовою: Т. Дитина, Р. Зорівчак, Т. Шмігер. – Львів, 2006 [de facto 2007]. – 807 с.

Да всі єдино будуть. That all may be one. Каталог виставки ікон майстерні «Небо на землі» та І. Крипякевич-Димид (1-20 червня 2007) / Пер. на англ. Т. Дитини/. – Львів. – 2007.

Кам’янець. А.Б.
Ґреґорі Дж., Тінторі К. Книга імен / Пер. з англ. А. Кам’янець, Т. Некряч. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 352 с.

Браун Д. Янголи і демони. / Пер. з англ. А. Кам’янець. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 544 с.

Шмігер Т.В.
Записки НТШ. Т. 251: Праці Історично-філософської секції / Редкол.: Т. Гунчак, Я. Дашкевич, Л. Зашкільняк та ін.; Ред. тому О. Купчинський; Пер. резюме англ. мовою Р. Зорівчак, Л. Рудницький, Т. Шмігер, О. Щур. – Львів, 2006. – 678 с.

Записки НТШ. Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редкол.: Л. Войтович, А. Гречило, Я. Дашкевич та ін.; Ред. тому О. Купчинський; Пер. резюме англ. мовою: Т. Дитина, Р. Зорівчак, Т. Шмігер. – Львів, 2006 [de facto 2007]. – 807 с.