Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів:

 

вул. Дорошенко 41 / 111, Львів 79000

тел/факс (00380)2394176

e-mail:kaf_human@mail.ru

 Завідувач - Дудок Роман Іванович, професор, доктор філологічних наук

 Персональний склад кафедри:
Доценти, кандидати філологічних наук:

 Cтарші викладачі:

 Aсистенти:

Алієва Ольга Назарівна

Красільнікова Ольга Мирославівна

Андрущак Оксана Всеволодівна

Кульчицька Олена Василівна

Бігун Софія Василівна

Лозинська Оксана Романівна

Бобаль Наталя Робертівна

Монастирський Роман Ярославович

Боренько Ярина Романівна

Перун Наталія Орестівна

Висоцька Ольвія Леонідівна

Поплавська Людмила Леонідівна

Гасюк Галина Миколаївна

Ружило Тетяна Степанівна

Гнатів Роман Ярославович

Савка Ірина Володимирівна

Горностай Людмила Миколаївна

Фітьо Тетяна Ярославівна

Гриня Наталя Олександрівна

Форнальчик Галина Романівна

Девлиш Ігор Андрійович

Хаюзкіна Юлія Михайлівна

Знась Олена Федорівна

Яремко Тетяна Іванівна

Івасюта Олена Богданівна

Ясінська Ірина Андріївна Івасюта 

Ільїн Олександр Васильович

 

Калужна Галина Василівна

 

Копровська Ірина Олегівна

 

 

Навчально-допоміжний склад кафедри:

 

Самусевич Олена Миколаївна

Крохіна Оксана Миколаївна

 

     Загальна характеристика кафедри


    Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів створена 16 червня 1998 року на базі загально-університетської кафедри іноземних мов, заснованої у 1959 році, як результат поділу загально-університетської кафедри іноземних мов на дві самостійні структури у зв’язку з необхідністю реорганізації підходу до навчання студентів гуманітарних та природничих факультетів.

    Кафедра забезпечує викладання англійської та німецької мов на гуманітарних факультетах університету денної та заочної форм навчання, у групах магістрантів та аспірантів. Викладацький склад кафедри: 12 доцентів, кандидатів наук, 1 ст. викладач та 29 асистентів.

    Кафедра зберегла та примножила здобутки і традиції що були започатковані її завідувачами – талантливими вченими та педагогами.     

Першим завідувачем загальної кафедри іноземних мов був доцент Гурський С. О. Впродовж 20 років кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Кусько К. Я.

     Викладачі кафедри працюють на всіх гуманітарних факультетах: факультет культури та мистецтв, факультет журналістики, факультет  філософський, факультет філологічний, юридичний факультет та історичний факультет.

    Роботу кафедри здійснюють 2 секції: секція англійської мови (25 викладачів), завідувач секції кандидат філологічних наук, доцент Арцішевська А. Л.; секція німецької мови (5 викладачів), завідувач кандидат філологічних наук, доцент Шабайкович Е.А.

             Кафедра є базою підвищення кваліфікації для випускників                                             

іноземних мов вищих навчальних закладів Львова та Львівській області.  

І. НАУКО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

На кафедрі регулярно працюють два семінари:

- Регіональний науковий семінар з проблем термінознавства, дискурсознавства та текстолінгвістики

(науковий керівник, доктор філологічних наук, професор Дудок Р. І.)

Семінар з сучасних методик викладання іноземної мови

          (науковий     керівник,  кандидат філологічних наук, доцент Шабайкович Е. А.)

 

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 

 - Тематика наукових та науково методичних досліджень кафедри пов’язана зі спеціалізацією кафедри й охоплює широкий спектр проблем пов’язаних з вивченням фахової термінології та методами викладання іноземних мов. Викладачі кафедри також беруть участь у 3-х науково-дослідних темах факультету іноземних мов пов'язаних з проблемами текстолінгвістики та термінознавчих студій;

 

– Проблеми текстолінгвістики / фахове дискурсознавство та лінгвостилістика (доценти: Арцишевська А. Л., Маркелова С. П.,

Максимук В. М., Островська О. М.);


– Семасіологічне термінознавство (професор Дудок Р. І.,доценти: Іващишин О. М., Мисик Я. В., Рудий В. Г., Шабайкович Е. А.).
 


Основні науко-методичні праці:

 

1. Арцишевська А. Л. Відпочинь з детективами англійською : Посібник для аналітичного читання для студентів гуманітарних факультетів /Л. В. Мисик,

А. Л. Арцишевська / За ред. Л. В. Мисик. – Л. : Світ, 2008. – 224 с.


2. Висоцька О. Л. Essentials of Understanding English (у 3-х частинах) / О. Л. Висоцька. Основи розуміння фахової англійської літератури зі спеціальності “Психологія” : Навчальний посібник до практичних занять з англійської мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 143 с.


3. Висоцька О. Л. Англо-українсько-російський тлумачний словник психології / О.Л. Висоцька – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 446 с.


4. Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія). – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 495 с.


5. Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках. Б 55 Монографія. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 358 с. - Бібліогр.: с. 298.


6. Єрченко П. Г. Англійська мова для допитливих студентів / О. В. Єрченко, О. М. Островська – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 103 с.


7. Єрченко П. Г. Англійська мова для студентів – правників / П. Г. Єрченко, Л. Л. Поплавська, Л. Р. Кузнєцова. – Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 112 с.


8. Yerchenko Paraskeviya. Reader for the Students of the Humanities / Paraskeviya Yerchenko. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 109 с.


9. Іващишин О. М. Англійська мова для розвитку фахових знань з лінгвістики : Навчальний посібник / О. М. Іващишин. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.


10. Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти // Львів : Світ, 1998. – 293 с.


11. Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : зб. матеріалів міжнар. конф. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 220 с.


12. Кусько К. Я. Німецька мова для філологів : бакалаврів, магістрантів, аспірантів / К. Я. Кусько, Б. В. Максимчук, Л. Г. Марченко, В. Т. Сулим.,

О. П. Поточняк. – Підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 536 с.


13. Кусько К. Я. Проблеми мови сучасної художньої літератури. Невласне-пряма мова в літературі НДР / К. Я. Кусько. – Львів : Видавництво Львівського університету “Вища школа", 1980. – 208 с.


14. Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. Колективна монографія (За редакцією д-ра філол. наук, проф. К. Я. Кусько). – Львів : “Світ”, 1996. – 228 с.


15. Максимук В. М. “BritishStudies” : Навчальний посібник з країнознавства / В. М. Максимук, М. Козолуп. – Львів : Видавничій центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 112 с.


16. Максимук В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students”: Підручник / В. М. Максимук, Р. І. Дудок. – Львів : Видавництво “Астролябія”, 2006. – 232с.

 

17. Максимук В. М., Дудок Р. І. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students”: Підручник. – Львів : Видавництво “Астролябія”, 2012. – 240с.

18. Мисик Л. В. Англійська мова. Комунікативний аспект: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Мисик, А. Л. Арцишевська,

 Л. Р. Кузнєцова, Л. Л. Поплавська / За ред. Л. В.Мисик. – Л. : Світ, 2007. – 432 с.

 

19. Мисик Л. В. Англійська мова. Комунікативний аспект : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Мисик, А. Л. Арцишевська,

Л. Р. Кузнєцова, Л. Л. Поплавська, Н.О. Гриня / За ред. Л. В.Мисик. – Л. : Світ, 2010. – 440 с.

 

20. Мисик Л. В., Савка І. В. Англійська юридична мова. Комунікативний аспект. / Мисик Л. В. : Підручник. – Київ : Видавничий дім «Ін Юре»,

2013. – 295 с.

 

21. Мисик Л. В., Савка І. В. Читаймо та розмовляймо англійською – американським варіантом англійської – юридичною англійською. / Мисик Л. В. : Підручник. – Київ : Видавничий дім «Ін Юре», 2013. – 465 с.

 

22. Мисик Л. В. Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології. Трудове право та право соціального забезпечення // Київ : Видавничий дім «Ін Юре», 2005. – 300 с.

 

23. Островська. О. М. Збірник полілогів до розвитку навичок усного мовлення іноземними мовами. – Львів, 1995.


24. Рудий В. Г., Бей О. Німецька мова : Методичний посібник / В. Г. Рудий,    О. Бей. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – 68 с.


25. Савка І. В. Англійська мова : навчальний посібник / І. В. Савка,

О. М.Островська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 222 с.

 

26. Селезінка І. О. Особливості творчого методу В. Шекспіра / І. О. Селезінка, О. М. Селезінка. – Львів : Каменяр, 2002. – 266 с.


27. Вільям Шекспір. Сонети / Вільям Шекспір; [ пер. з англійської на українську та російську мови І. О. Селезінка, О. М. Селезінка ]. – Львів: Українські технології, 2008. – 366 с.


28. Семілєткіна І. М. Лукьяненко С. Ф. Англ. мова для студентів факультету журналістики. семестр. Львів: ЛНУ : 2003. - 140 с.

 

29. Artsyshevs'ka A., Mysyk L. Have a Rest with Detectives in English. Intermediate  Level (for Group В Students). Посібник для аналітичного читання. Львів: Каменяр, 2012.

 

30. Grynya N., Kuznetsova L., Mysyk L. Have a rest with Detectives in English Pre-Intermediate Level (for Group C Students). / Відпочинь з детективами англійською: Посібник для аналітичного читання для студентів гуманітарних факультетів / За ред. Мисик Л.В. – Львів: Світ, 2009. – 116с.

 

31. Legal Еnglish /за заг. ред. доц. Л. В. Мисик. — К. : Ін Юре, 2012. — Ч. І: Підручник з англійської мови для студентів І – ІІ курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. В. Мисик, Арцишевська

А. Л., Гриня Н. О. [та ін.]. — 368 с.

 

32. Legal Еnglish /за заг. ред. доц. Л. В. Мисик. — К. : Ін Юре, 2012. — Ч. ІІ: Підручник з англійської мови для студентів ІІІ–ІV курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. В. Мисик. / з грифом Міністерства освіти та науки. — 448 с.

 

ІІ. НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Основною концепцією розвитку кафедри, якою з 1998 р. керує доктор філологічних наук, професор Дудок Р.І.,є підготовка висококваліфікованих фахівців гуманітарного профілю з поглибленим знанням іноземної мови, що відповідає вимогам часу.  З огляду на вимогу часу поряд з програмними дисциплінами, які ведуться викладачами кафедри, розроблені та читаються нові спецкурси «Фахова іноземна мова», «Ділове спілкування», «Академічне письмо». Кафедра працює у тісному контакті з профілюючими кафедрами, що робить можливим укладати навчальні програми згідно тематики фахових дисциплін.

Науковцями кафедри опубліковано 7 монографій, серед яких З колективні, понад 600 наукових статей та тез доповідей, 6 підручників, 14 навчальних посібників, 206 методичних розробок та програм. Науковцями кафедри здійснюється керівництво дисертаційними роботами аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно виступають з доповідями на регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях. На кафедрі розроблено комплексну систему ступеневого вивчення іноземних мов на гуманітарних факультетах, укладено відповідні навчальні програми.

На кафедрі впродовж багатьох років здійснюється захист курсових та дипломних робіт іноземними мовами. Щорічно проводиться конкурс на краще володіння іноземними мовами (англ., нім.) серед студентів гуманітарних факультетів.

Колектив кафедри брав участь у європейській програмі Tempus-Tacis та партнерстві між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Орегонським університетом США. Викладачі кафедри закінчили навчальні курси “AcademicWriting” та “ComputerassistedLanguageLearning” і отримали відповідні сертифікати Орегонського університету.

За сприяння програми партнерства створено Центр англомовної академічної комунікації, де працюють висококваліфіковані  викладачі, які можуть надавати якісні консультації та забезпечувати професійну підготовку студентів з академічної англомовної письмової комунікації.

10 викладачів кафедри пройшли наукове та мовне стажування у провідних вузах Європи та США. Викладачі кафедри співпрацюють з Британською Радою в Україні, з Гете Інститутом, є членами Європейської асоціації центрів академічного письма, Європейської асоціації для викладання академічного письма та Міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL.

 

ІІІ.  ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Полягає у проведенні щорічних конкурсах на краще володіння іноземних мов серед студентів гуманітарних факультетів; екскурсії іноземними мовами; виїзне тематичне заняття.