Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу:

(а. 417 тел. 239-46-80)sef

E-mail: translatorik@i.ua

 

 

Завідувач кафедрою:

професор Алла Йосипівна Паславська,

філолог-германіст, доктор філол. наук

 

Члени кафедри:


доценти, кандидати філологічних наук:

 

Струк Тетяна Миколаївна

Сулим Володимир Трохимович

Дяків Христина Юріївна

Ляшенко Тетяна Степанівна

Лесечко Богумила Василівна

 

старший викладач:

 

Смолій

Михайло Степанович

 

асистенти:

 

Шум'яцька Олександра Михайлівна
Пилипчук (Ерстенюк) Олена Михайлівна
Фогель Тобіас

Паламар Наталя Ігорівна

Михайлівська Юлія Олександрівна
Бораковський Любомир Адамович
Мольдерф Оксана Євгенівна

 

аспіранти:

Ширяєва Олена Василівна 

 

 

Лаборант

Чернявський Тарас Григорович

 

Методичні вказівки до самостійної роботи з теоретичних курсів

 

Кафедру міжкультурної комунікації та перекладу створено у березні 2008 p. шляхом поділу кафедри німецької філології. Завідує кафедрою доктор філологічних наук Алла Йосипівна Паславська, яка займається питаннями мовних універсалій, лінгвістичної типології, міжкультурної комунікації.

            Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем теорії і практики німецько-українського перекладу (доценти В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко, Б. В. Лесечко, асист. М. С. Смолій), жанрології (асистенти Х. Ю. Дяків, Н. І. Принада), контрастивної граматики, лексикології та стилістики (доценти А. Й. Паславська, В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко), методики викладання німецької мови (доценти В. Т. Сулим, Т. С. Ляшенко, асист. М. С. Смолій). Результати наукової і навчально-методичної діяльності кафедри втілились у монографіях доц. Паславської А. Й. "Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування" (2005 р.), “Мовленнєві жанри у міжкультурній комунікації (2010 р., у співавт.), навчальних посібниках доц. В. Т. Сулима “Німецька мова для філологів” (2006 р., у співавт.), “Латинська мова (для неспеціальних факультетів” (2009 р., у співавт.), “Практична граматика німецької мови” (2010 р., у співавт. з асист. М. С. Смолієм),  доц. А. Й. Паславської “Практикум з лексикології німецької мови” (2009 р.), доц. Т. С. Ляшенко “Funktionalstilistik der deutschen Sprache”, асист. М. С. Смолія “Довідник з граматики німецької мови” (2008 р.), “Німецька мова. Граматика” (2009 р.) та ін.

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ КАФЕДРИ

 

БУЛА СОБІ ГАЛИЧИНА

ГАЛИЧИНА. З ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ЛЮБОВ

21 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ АУГ

 

            Викладачі кафедри є учасниками міжфакультетської держбюджетної теми “Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній комунікації”. Кафедра має тісні наукові контакти з університетами Австрії, Німеччини та Польщі (Відень, Мюнхен, Тюбінґен, Ерлянґен, Краків), з Міжнародною спілкою учителів німецької  мови (IDV). На кафедрі працють лектори Німецької та Австрійської служби академічних обмінів. А. Й. Паславська очолює з 2005 р.  Асоціацію українських германістів (АУГ). Члени кафедри беруть активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної конференції АУГ, Всеукраїнського семінару з міжкультурної комунікації, Днів німецької мови в Україні. В. Т. Сулим – декан факультету іноземних мов, головний редактор журналу “DaFiU (Німецька мова як іноземна в Україні)”, А. Й. Паславська – головний редактор збірника наукових праць “Іноземна філологія”.