Кафедра німецької філології
(к. 427, тел. 239-47-67)

 

Струк Тетяна Миколаївна,

філолог, мовознавець-германіст, спеціаліст в галузі теоретичної граматики.

З 1946 по 1951р. навчалась в ЛНУ ім. Івана Франка на факультеті іноземних мов (відділ німецької філології). З 1951 по 1953р. – вчитель німецької мови. З 1953 р. працювала асистентом кафедри німецької філології, з 1955 по 1958 навчалась в аспірантурі, а з 1971 – доцент кафедри німецької філології.

В 1965р. захистила дисертацію на тему: “Семантика дієслів kunnеn i mugеn в середньоверхньонімецькій мові”. Читає лекції з теоретичної граматики німецької мови. Проблематика наукових зацікавлень: теорія мови, теоретична граматика, взаємодія граматичної та лексичної семантики. Загальна кількість опублікованих праць – понад 40, серед яких в першу чергу необхідно назвати:

1.     Struk T. Semantik der mittelhochdeutschen Verben kunnen und mugen.  Aktuelle Probleme der deutschen Philologie. Серия филологическая. Вип. 15. – Львів: Вища школа, 1984. -- С. 51-65.

2.     Струк Т.( в співавторстві). Проблеми  ієрархічної будови мовних рівнів. -- Іноземна філологія, вип. 79. Львів: Вища школ, 1985. -- С. 3-11.

3.     Струк Т. Взаємовідношення семантичної та прагматичної структур висловлення. -- Іноземна філологія, вип. 103, вид. “Світ”, 1992. -- С. 3-8

4.     Струк Т.(). Проблема категорії виду в німецькій мові. -- Іноземна філологія, вип. 109, Львів: Вища школа, 1996. -- С. 14-19.

5.     Struk T. Ausdrucksmöglichkeiten der aspektuellen Semantik im ukrainischen und Deutschen.// Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universität Lwiw, 2004. - S. 199-204

6.     Struk T. Adverbialbestimmung als Differenzierungsmittel beim Ausdruck der aspektuellen Semantik in Deutschen und Ukrainischen. // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universität Münschen, Lwiw. 2005

7.     Struk T.  Die Wechselwirkung von temporaler und lokaler Deixis beim Ausdruck der aspektuellen Semantik im Deutschen. In: „Deutsche Grammatik im europäischen Dialog“, Krakau, 2006

8.     Struk T. Zum Problem der resultativen Prädikate im Deutschen.// Die XV. UDGV – Tagung., Ternopil, 2008