Кафедра німецької філології:
(к. 427, тел. 239-47-67)

Комарницька Тетяна,

філолог-германіст.

1959р. закінчила ЛНУ ім. І.Франка. З 1960 по 1967 рр. – викладач німецької та англійської мови у Миколаївському кораблебудівному інституті ім. адмірала Макарова.

 

З 1967р. працює в університеті ім. І.Франка викладачем, старшим викладачем, з 1996р. – доцент кафедри німецької філології факультету іноземних мов. Читає лекції, проводить практичні та проектні заняття з дидактики/методики німецької мови як іноземної і лінгвокраїнознавства німецькомовного простору в міжкультурному аспекті. Видано посібник німецькою мовою з методики викладання німецької мови, а також низку дидактичних матеріалів, методичних вказівок, програм та ін.. Розроблено концепцію викладання лінгвокраїнознавства німецькомовного культурного простору, що була презентована на всесвітній міжнародній конференції (ІДТ) Єна/Ваймар (Німеччина) в серпні 2009р. та в жовтні 2009р. на міжнародній конференції у Чернівецькому університеті. Опубліковано (станом на січень 2012р.) в загальній кількості 157 наукових статей та тез у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Наукові інтереси Т.М. Комарницької полягають у дослідженні мови як ідентифікуючого феномену, питань ідентичності та її збереження, проблеми концептології та мовної концептуалізації у контрактивному аспекті, питання міжкультурної комунікації та викладання іноземних мов у міжкультурному аспекті. Т.М. Комарницька є учасником і бере активну участь у конференціях різних рівнів. Керувала міжкафедральної науково-дослідною темою «Проблеми викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства у міжкультурному аспекті». Була постійним (до 2012р.) керівником секції дидактики/методики під час факультетських конференцій. Т.М. Комарницька є засновником Асоціації українських германістів, яку вона очолювала як президент з 1992 по 2005 рр., є її почесним президентом. Заснувала в 1996р. і редагувала журнал «DaFIU, що виходить німецькою мовою в Україні. Як президент Асоціації українських германістів, Т.М. Комарницька представляла Україну на міжнародних симпозіумах, виступаючи за рівноправний статус мов у суцвітті європейської багатомовності. 1998р. закінчила (з сертифікатом) Академію інтеркультурних студій, Марбах, Німеччина.

 

З публікацій по основних напрямках науково-пошукової роботи доцента кафедри німецької філології Комарницької Т.М.:

 

Дидактика/Методика

 1. Deutsch als Fremdsprache im interkulturellen Bildungskonzept der unabhängigen Ukraine. In: Materialien des X. IDT, 2.-7. Aug. 1993, - Universität Leipzig, S. 137 - 138.

 2. D-A-CH-Linguolandeskunde und deren Umsetzung im ukrainischen Kontext. – XVI. – IDT, - Jena/Weimar, 2009.

 3. Глоттодидактичні основи наукової підготовки викладача німецької мови. В: Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов за 2010 рік. – Львів, Вид. ЛНУ ім. Івана Франка, С. 71-73.

 

Мова і культура: проблеми концептології семантики

 1. Роль об’єктивних і суб’єктивних факторів у формуванні оказіональної лексичної номінації реальних осіб (На матеріалі біографічних романів С. Цвейга). В: Іноземна філологія, № 93, 1986: Львів, С.89-94.

 2. Das Konzept „Körper“ und die Abbildung des Körperlichen in der Sprache. В: Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес. – Чернівці, 2007, С. 151 – 153.

 3. Дивовижний світ пізнання крізь Слово. В: Наукові записки Кіровоградського державного університету ім. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство), вип. 115. – Кіровоград, 2009, С. 362 – 365.

 

Міжкультурна комунікація

 1. Міжкультурна комунікація як універсальний антропокультурний феномен. В: Наукові записки, 96 (1). Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). – Кіровоград. ДПУ ім. В.Винниченка. – С. 323 – 327.

 2. Versuch einer interkulturellen Bernhard-Konzeption in der Ukraine. In: Thomas Bernhard – eine Einschärfung. – Berlin, 1998, S. 96-98.

 3. Iwan Franko im interkulturellen Dialog mit Sprachen und Kulturen. In: „DaFiU“, Nr. 18, 2008, S. 11 – 14.

 4. Дискурс толерантності у міжкультурному діалозі. В: Наукові записки. Серія «Філологічні науки».  – Острозька академія. – Острог, 2010, С. 141 – 144.

 5. Міжкультурна компетенція – передумова успішної міжкультурної комунікації. В: Мова і культура. – Київ, 2008, С. 72 – 77.