Сучасні методи викладання грецької мови як третьої іноземної,

лінгвокраїнознавчий та соціокультурний аспекти викладання грецької мови,

зіставні дослідження давньогрецької та новогрецької мови,

внутрішньомовний переклад.