Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

Кузьмич Надія Ярославівна
Адреса: Університетська , кімн. 435
Телефон: + 38 032 239 41 04
e-mail: podcasteng@gmail.com


Освіта
• диплом магістра з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка, 2007 р., спеціальність “Мова та література (англійська)”
• 2008 - 2012 — аспірант кафедри англійської філології

Професійна діяльність
• 2007 — асистент кафедри англійської філології

Наукові інтереси
• соціолінгвістика
• прагматика
• методика викладання іноземних мов

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови (мас-медіа)
• ділова англійська мова
• методика викладання іноземних мов

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• X Міжнародна науково-практичної конференція „Семантика мови і тексту”, Івано-Франківськ, вересень 2009 року
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 4-5 грудня 2009 року
• Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. ― Острог: НУ “Острозька академія”, 22-23 квітня 2010 року
• П'ята міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Кіровоград, 24-25 березня 2011 р.
• VІІI Всеукраїнський семінар „Теорія і практика соціолінгвістичних досліджень”, ЛНУ ім. І. Франка, Львів, травень 2011 р.

Доповіді на міжнародних конференціях
• International conference "The 20th Linguistic Days in Prague", May 2011

Публікації
• Вибрані публікації

• Гапачило Н.Я. Маніпулятивні аспекти публічного політичного мовлення (на матеріалі промови Сари Пейлін) / Н.Я. Гапачило // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Семантика мови і тексту”, 2009: У 2 ч. ― Івано-Франківськ: Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, 2009. ―С. 47-50.
• Гапачило Н. Використання подкастів у викладанні іноземної мови / Н. Гапачило // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : зб. матеріалів міжнар. конф. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - С. 201-202.
• Гапачило Н.Я. Категорія ввічливості в контексті самопрезентації учасників комунікації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) / Н.Я. Гапачило // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. ― Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”. ― Вип. 16. ―2010. ― 77-83 с.
• Гапачило Н.Я. Самопрезентація як характерна риса жанру телевізійного інтерв'ю / Н.Я. Гапачило // Вісник Львів. ун-ту. Серія іноз.мови. Вип. 17. ―2010. ― 73-80 с.
• Кузьмич Н.Я. Фрейм-аналіз стратегій самопрезентації учасників телевізійних інтерв’ю // Наукові записки. - Випуск 96 (1). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - 462-464 с.
• Кузьмич Н.Я. Фреймова організація самопрезентації учасників телевізійного інтерв'ю //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - Серія: Філологічні науки, 2011. - 163-167 c.
• Kuzmych N. Self-presentation aspects from the perspective of the politeness theory. 20th Linguistic days in Prague, Czech Republic, October 2011.