Символи Факультету іноземних мов

Львівського національного університету імені Івана Франка


Герб: щит розтятий; у правому синьому полі спинається золотий лев і тримає у правій передній лапі золотий трисвічник з запаленими срібними свічками; у ліве поле перетяте чотири рази на чорне, зелене, синє, червоне та золоте поля, на яких срібна вежа.
Щит вписано у декоративний картуш, вгорі якого розгорнута книга з датою: AD MCML (1950 р.).

Під щитом синя девізна стрічка з гаслом золотом: POPULOS LINGUAE IUNGUNT.


Хоругва: прямокутне полотнище складається з двох вертикальних рівновеликих смуг, у першій синій університетський символ, у другій, розділеній на 5 рівношироких горизонтальних смуг - чорну, зелену, синю, червону та жовту - стоїть біла вежа; по периметру йде темносиня лиштва, на якій золотом вишито: вгорі - ФАКУЛЬТЕТ, внизу - ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Від прямокутного полотнища вниз ідуть три хвости (середній синій довший від двох інших - зелених), внизу яких вишиті золоті трисвічники з запаленими свічками.
5 кольорових смуг означають 5 континентів (Африку, Австралію, Европу, Америку та Азію).
Вежа алегорично символізує Вавілонську вежу.