Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

Годісь Юлія Ярославівна
Адреса: Університетська , кімн. 435
Телефон: + 38 032 239 41 04
e-mail: english_philology@ukr.net
 

Освіта
• диплом ЛНУ ім. Івана Франка/ 2002 р., філолог, викладач англійської мови,

Професійна діяльність

2013-дотепер асистент кафедри англійської філології
2002-2013 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Наукові інтереси
• лінгвістична генологія
• дискурсознавство
• когнітивна лінгвістика

Навчальні курси
* практичний курс англійської мови
* історія англійської мови
* англійська для спеціальних цілей

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Інноваційні ідеї та вирішальні завдання у викладанні англійської мови як іноземної. – Хмельницький, 2003.
• Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011рік (4-5 лютого 2012р.). – Львів, 2012.
• Пріоритети германського та романського мовознавства. – Луцьк, 2012
• Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність. - Київ, 2012.

Доповіді на міжнародних конференціях
• Непрерывное обучение иностранным языкам: методология, теория, практика. Материалы докладов Международной научно-практической конференции Минск., 2003.
• Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми та перспективи: II міжнар. наук.-метод. конф., – Львів, 2011.
• 5-а Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика професійно орієнтованого навчання іноземним мовам”, Мінськ, Білорусія, 2012р.,

Публікації
• Вибрані публікації
Second Language Acquisition and Learning // Непрерывное обучение иностранным языкам: методология, теория, практика. Материалы докладов Международной научно-практической конференции Минск., 23-24 декабря 2003г.: В 3 ч. Ч 1/Отв. Редактор Н.П. Баранова. – Мн.: МГЛУ, 2003. – 228с. – С. 79-81.
Жанр “мистецтво успіху” як феномен масової культури / Годісь Ю.Я. // Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми та перспективи: II міжнар. наук.-метод. конф., 18-19 лист. 2011р. : програма та тези доповідей. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імен Івана Франка, 2011. – С. 170-171.
Структура та композиція текстів жанру “мистецтво успіху”/ Годісь Ю.Я.// Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2011рік (4-5 лютого 2012р.). – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.19.
Метод проектов на занятиях по иностранному языку / Л. В. Сологуб, Ю. Я. Годись, А. Р. Лозинская // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: материалы 5-й Междунар. Науч.-практ. Конф., Минск, 17-19 мая 2012 г. / редкол. Н. А. Круглик (гл. ред.), Т. Е. Титовец. – Минск: Междунар. Ун-т «МИТСО». – 344 с. – С. 141-144.
Провідні особливості сучасного англомовного жанру “мистецтво успіху”/ Ю.Я.Годісь// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Сер. Філологічні науки. – 2012. - №24 (249). – С.32-36.
Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру “мистецтво успіху” /Ю.Я.Годісь//Мовні і концептуальні картини світу. – Вип.43. – Частина.1. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 271-278.