Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

 Колінчак Наталія Денисівна
асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів


Освіта:
1973 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література»
Професійна діяльність
1976 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Наукові інтереси:
- “Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства”
- методичні аспектами розвитку навичок письма англійською мовою через виконання проектних завдань.

Наукові публікації:
Словник:

• Колінчак Н. Д., Семенова В.І, Мочульська О.П. English – Ukrainian Biology Dictionary. Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : 2005

Статті:
• Колінчак Н. Д. Ефективність користі роботи над проектом в аудиторії іноземної мови / Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 102–105. – 0, 2 друк. арк.

Тези доповідей на конференціях:
• Kolinchak N. Literacy memoirs involving students in meaningful writing / N. D. Kolinchak // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої пам’яті проф. К. Я. Кусько “Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття” (24–25 листопада 2011 р). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.53–54. – 0,125 друк. арк. ( Тези)
• Kolinchak N. Nonstop writing – an ungraded activity / Kolinchak N.D. // Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали III-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 квітня 2010 р., НАУ. – К. : НАУ, 2010. – Т.2. – С. 146–147. – 0,125 друк. арк.
• Kolinchak N. A process genre model for teaching writing / Kolinchak N.D. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”, 28–30 жовтня 2010 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2010. – С. – 0, 125 друк. арк.