Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

 

Коновалова Марія Олександрівна
асистент кафедри
mariia.konovalova@gmail.com
 

Освіта:
■ 2010 – закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка (факультет іноземних мов, кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура) та здобула кваліфікацію магістр філології. Перекладач англійської мови. Викладач перекладу і англійської мови.
■ 1 листопада 2012 р. зарахована до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність: 10.02.16 – перекладознавство; науковий керівник: к.філол.н., доцент Шмігер Т.В.; тема: «Трагедія Вільяма Шекспіра ‘King Lear’ в українській перекладній літературі: ключові проблеми»).

Виступи на конференціях:
■ 17 грудня 2008 р. взяла участь у науково-педагогічних читаннях до 70-річчя Є. І. Сявавко (кафедра загальної та соціальної педагогіки) виступивши з доповіддю на тему «Як вплинула на моє світобачення праця Є. І. Сявавко “Українська етнопедагогіка”» (Львів)
■ 28 квітня 2009 р. взяла участь у роботі міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу» та виголосила доповідь «Творчий метод перекладача (на матеріалі перекладів Володимира Горбатька)» (Львів)
■ 30 січня 2011 р. виголосила доповідь «Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10)» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка (Львів)
■ 8 лютого 2013 р. виголосила доповідь «Специфіка неологізмів в українському перекладі Василя Барки трагедії ‘King Lear’ В. Шекспіра» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка (Львів)
■ 23 березня 2013 р. виголосила доповідь «Монолог Короля Ліра “Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!” крізь призму інтерпретаційного аналізу та перекладацької множинності» на засіданні Комісії всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша Наукового товариства імені Шевченка (Львів).
■ 16 жовтня 2013 р. виголосила доповідь «Відтворення своєрідностей мовлення Едгара з Шекспірової трагедії ‘King Lear’ в україномовних перекладах” на засіданні Комісії всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша Наукового товариства імені Шевченка (Львів).
■ 5 лютого 2014 р. виголосила доповідь «Своєрідності відтворення лексем-соматизмів з трагедії ‘King Lear’ Вільяма Шекспіра в українських перекладах» на Звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу ЛНУ ім. І. Франка (Львів).

Участь в семінарах:
■ 24 березня 2011 р. взяла участь у семінарі «How to Teach for Exams PTE General and Young Learners», який провів міжнародний методист-консультант Ерік Янґ.
■ 21 вересня 2011 р. взяла участь у семінарі «Навчаємо говорінню: як зробити так, щоб студенти говорили правильно і швидко», який провів міжнародний методист-консультант Джуді Копедж.
■ 21 вересня 2012 р. взяла участь у семінарі «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах», який провів міжнародний методист-консультант David Cato.
■ 14 лютого 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Communicative grammar and vocabulary practice», який провів міжнародний методист-консультант Rob Dean.
■ 17 квітня 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «Late again? How management problems mess up lessons – and what to do about it!», який провів міжнародний методист-консультант Jeremy Harmer.
■ 19 червня 2013 р. взяла участь у семінарі підвищення кваліфікації «All together now? Why classes are mixed ability and what we can do about it», який провів міжнародний методист-консультант Jeremy Harmer (є сертифікат на підтвердження участі).

Статті:
■ Коновалова М. О. Шекспіріана на сторінках «Іноземної філології» (випуски 1-10) / М. О. Коновалова // Іноземна філологія = Inozemna Philologia : [укр. наук. зб.] / редкол. А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 144-149.

Інше:
■ Укладач допоміжного тематичного покажчика; співукладач класифікації перекладознавства як системи наук у кінці XX сторіччя; коректор – Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; уклав Тарас Шмігер. – Львів, 2013. – 626 с.
■ 14 листопада 2013 р. – член Наукового товариства ім. Шевченка (Комісія всесвітньої літератури ім. М. Лукаша).

Наукові зацікавлення:
теоретичне перекладознавство, історія художнього перекладу, шекспірознавство, усний переклад, питання перекладацької індивідуальності, переклад медичної термінології.