Кафедра світової літератури
к. 431, тел. 239-45-82
E-mail: svitlit@franko.lviv.ua
 

КОПИСТЯНСЬКА Нонна

(18.04.1924 р., м. Здолбунів Рівненської області  -  07.04.2013, м. Львів)

E-mail: nonrom@mail.lviv.ua

Літературознавець, філолог, історик та теоретик літератури.  1951 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету  ім. І. Франка, спеціальність “Чеська мова та література”. 1951-1954 рр. – аспірантка Інституту суспільних наук АН УРСР за спеціальністю “Чеська література”. 1955 р. – захистила кандидатську дисертацію “Закарпатська Україна у творчості Івана Ольбрахта”. 1983 р. – захистила докторську дисертацію “Жанрові модифікації в чеській літературі періоду становлення соціалістичного реалізму”. З 1955 р. – асистент, з 1961 р. – доцент, з 1984 р. – професор кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, читає курси світової літератури XIX-XX ст. Неодноразово запрошувалася для читання лекцій в університети закордоння (Москва (Росія), Берн (Швейцарія), Прешов (Словаччина), Брно (Чехія), Великотирново (Болгарія). Керівник кандидатських дисертацій, рецензент багатьох наукових робіт,  опонент кандидатських і докторських дисертацій. З 1997 р. – організатор і керівник Міжнародного науково-методологічного об’єднання-семінару “Проблеми художнього часу, простору, ритму”. Бере активну участь у численних конференціях, міжнародних конгресах, з’їздах. Наукові зацікавлення: історія світової літератури ХІХ-ХХ ст., зокрема, чеська література в широкому европейскому контексті та історико-теоретико-порівняльному аспекті. Теорія літератури – генологічні проблеми: поняття “жанр”, “жанрова система”, вивчення літературних явищ у системно-жанрово-стильовому плані, виникнення жанрових модифікацій, зокрема, баладної прози, взаємодія жанрів, літературних родів, видів мистецтва, різних національних літератур, формування жанрових систем. У поетиці – вивчення художнього часу, простору, ритму як теоретичної і структурно-методологічної проблеми, укладання хронотопних схем і таблиць для інтерпретації творів та напрямів.

 

Література про неї: Нонна Копистянська. Бібліографічний покажчик // Львів, видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999.  

 

 

Основні публікації: 1. Аспекти вивчення художнього часу в літературознавстві (Нотатки) // Радянське літературознавство, № 6, 1988. – С. 11-19. 2. Художній час як категорія порівняльної поетики // Слов’янські літератури: Доповіді. XI Міжнародний з’їзд славістів. К., 1993. – С. 184-200. 3. Сочетание традиционных форм и функций ретроспекции с необычными в произведении К. Чапека “Метеор” // Славянские литературы в контексте мировой. Минск, 1994. – С. 127-131. 4.  “Броучекияда” С. Чеха в контексте структурных новаций // Славянские литературы в контексте мировой. Минск, 1995. – С.176-180. 5. Вічне і тимчасове. Розширення поняття і образу часу в творах XX століття про Жанну д’Арк // Питання літературознавства. 1995. – С.100-107. 6. Виды и функции ретроспекции в романе XX века // Litteraria humanitas IV Roman Jakobson. Brno, 1996. – C.441-450. 7. “Дочка Слави” Я. Коллара в контексті жанрової системи європейського романтизму // Проблеми слов’янознавства, вип. 49. Львів, 1996. – С.102-109. 8. Аспекти функціонування  простору,  просторової деталі в художньому творі // Молода нація, вип. 5. Альманах. К., 1997. – С. 172-178. 9. Особливості створення соціально-історичного хронотопу в романах Ф. Кафки “Процес” і “Замок” // Іноземна філологія, вип. 110. – Львів, 1997. – С.157-166. 10. Воссоздание социально-исторического хронотопа особым языком А. Платонова // Slavica Helvetica. Bg. 58: Sprache und Erzеhlhaltung bei Andrej Platonov. – Bern, Berlin, New York. 1998. – S. 161-181. 11. Твір К. Чапека “Звичайне життя” в європейському контексті розвитку ретроспекції // Проблеми слов’янознавства, вип. 50. – Львів, 1999. – С. 118-124. 12. Вертикаль у філософському та соціальному плані художнього твору // Літературознавство і культурологія, вип. 1. – Чернівці, 2000. – С. 3-13. 13. “Свій” і “чужий” хронотоп як розвиток мотиву Дон Кіхота // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Збірник наукових праць, вип. 1. – Львів, 2000. – С. 74-78. 14. Ритм, простір, час у смисловому вивченні стилю в працях О. В.Чичеріна // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – С. 427-430. 15. Форми створення множинного соціально-історичного часу // З його духа печаттю. Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка, т. 2. – Львів, 2001. – С. 9-15. 16. Надтекстовий соціально-історичний хронотоп // Античність – сучасність (питання філології). Збірник наук. праць, вип. 1. – Донецьк, 2001. – С. 20-27. 17. Текст, підтекст, надтекст, контекст як проблема порівняльного літературознавства // Біблія і культура, вип. 3. – Чернівці: Рута, 2001. – С.48-55. 18. Роль українського фольклору у творах Івана Ольбрахта // Збірник наукових праць, серія “Проблеми світової літератури”, вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 43-55. 19. Ретроспекція як новаторський прорив у драматургії. Г. Ібсен // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 304-318. 19. Не роман. Роман! “Отставание” от развития жанра романа читательской и литературоведческой рецепции // Libor Pavera a kolektiv. Zánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Sv. II. Stabilita a labilita žánrů. – Opava, 2006. – S. 176-191. 20. Часопростір пам’яті у творі Анни Зегерс “Прогулянка мертвих дівчат” // Питання літературознавства, вип. 72, Чернівці, 2006. – С. 24-32. 21. Природа як особлива поліфункціональна та  поліестетична сторінка художнього простору // Збірник наукових праць “Світова література на перехресті  культур і  цивілізацій”, вип. 1. – Сімферополь: Кримський Архів, 2008. – С. 235-245. 22. Професор  Іларіон Семенович Свєнціцький: трохи спогадів і безмежна вдячність // Біобібліографічний покажчик (укладач Л. Панів, науковий редактор та автор передмови К. Григорчук). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 573-597. 23. Відставання в часопросторовому розвитку жанру, сприйняття і визнання цього розвитку (огляд на прикладі роману ХІХ і ХХ століть) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Літературознавство, вип. 27. Збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора М. Ткачука (за ред. Поплавської Н. М.). – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – С. 261-270.