Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Козолуп Марія Степанівна
асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів


1990–1995 – студентка факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
1995–1998 – ассистент кафедри іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка
1998 по даний час асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка

Наукові інтереси
• методика навчання англійської мови
• технології навчання іноземної мови для академічних цілей
• іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничого напряму

Навчальні курси
• методика навчання англійської мови (практичні заняття)
• англійська мова як іноземна
• англійська мова за професійним спрямуванням

Публікації
Навчальні посібники
• Англійська мова для юридичних факультетів. Частина І. – Львів, 1997 (у співавторстві з Л. В. Мисик, С. Є.Лопатниченко)
• Навчальний посібник з країнознавства „Пізнай Британію”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004 (у співавторстві з В. М. Максимук )
• Англійська мова для біологів – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011 (у співавторстві з С. О. Волгіним, Р. І .Комар.)

Статті
• Козолум М. С. Лінгво-стилістичні особливості реалізації темпоральної семантики у дискурсі англомовних Інтернет новин / М. С. Козолуп // Наукові праці Камянець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 29. – Камянець-Подільський : "Аксіома", 2012. – С. 191–195.
• Козолуп М. С. Роль засобів невербальної комунікації у реалізації темпоральних та просторових відношень у текстах Інтернет новин / М. С. Козолуп // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 113–123.
• Козолуп М. С. Нормативне регулювання комунікативного аспекту професійної підготовки майбутніх фахівців природничого профілю у США / М. С. Козолуп // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" – № 26 – Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2013. – С. 98–101.
• Козолуп М. С. Акредитація підготовки майбутніх фахівців природничого профілю в контексті формування змісту університетської освіти в США / М. С. Козолуп // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 113–123.