Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів
к. 111, вул. Дорошенка, 41 
тел. 239-41-76 
КУСЬКО Катерина Яківна
 

(Hародилася у с. Покровське, Неклинівського району Ростовської області 19 листопада 1931).
Український філолог, кандидат філологічних наук (1969), доцент (1972), доктор філологічних наук (1982), професор (1984), академік АН Вищої школи України (1999). Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету (1955). У 1955-1958 роках - вчителька Віжомлянської середньої школи, Яворівського району, Львівської області. У 1958-1961 роках - вчителька школи-інтернат № 2 м.Львова. з 1961 року - викладач Львівськго університету. З 1972 року - доцент університету. З 1966 - професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету. У 1979 - 1996 роках - завідувач кафедри іноземних мов Львівського університету.

Автор близько 180 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. монографії "Проблеми мови сучасної художньої літератури (Невласне-пряма мова в літературі НДР" Львів, 1980, с.3-2050.

Сфера наукових досліджень:
Лінгвістика тексту, стилістика, дискурсознавство, лінгводидактичні проблеми викладання іноземних мов, перекладознавсто, культурологія лінгвістичних досліджень.
Здійснює наукове керівництво регіональним лінгвістичним семінаром з проблем текстолінгвістики та дискурсознавства. Керівництво науковою роботою аспірантів та пошукувачів Львівського університету, Волинського університету, Тернопільського педагогічного університету, Тернопільської академії народного господарства. Підготовлено 17 кандидатів філологічних наук.
Керівник держбюджетної теми: "Дискурс іноземних мов на гуманітарних факультетах університетів: вербальна та екстравербальна реалізація".
Представляла українську лінгвістичну школу на міжнародних конференціях та симпозіумах у м. Гагені, Німеччина (2002 р.) та у м.Мюнхені (2001р.), виступила з доповідями з проблем Європейського мовного взаєморозуміння, українсько-німецьких наукових зв'язків та питань перекладознавства.
Була головним редактором "Іноземної філології" з 1998р. по 2001р. Була науковим керівником та головним редактором трьох колективних монографій: “Дискурс іноземномовної комунікації” (Львів: Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 495 с.), "Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі" (Львів: Вид-во "Світ", 1996 – 228с.), "Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти" (Львів: Вид-во "Світ", 1998 – 293с.).
Підготувала підручник "Німецька мова для студентів філологів".
Список найважливіших праць:
1) Дискурс іноземномовної комунікації: концептуальні питання теорії і практики. - "Наукові записи" АН Вищої школи України. Вип. 4. - київ, 2002, с. 97-114.
2) Текстолінгвістика, текст і дискурс - актуальні і віртальні тенденції розвитку. - Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки. Вип. 24, - Черкаси, 2002, с. 60-66.
3) Мовна інтерференція в рамках інтеркомпрегенції (нім. мовою). - Зб. "Mehrsprachiges Europa durch Interkomprehension in Sprachfamilien" - Hagen, 2002, S. 463-466.
4) Фреймова реалізація країнознавчого дискурсу (на матеріалі німецькомовних рекламних текстів). - Зб. "Мовні і концептуальні картини світу", - вип. 4 - Київ, 2001, с. 117-121.
5) Дискурс усної іноземномовної комунікації. - Зб. "Іноземні мови та методика їх викладання". - Харків, 2001, с. 68-71.