Кафедра класичної філології:
к. 436, тел. 239-41-38

Куйбіда Христина Ігорівна.

Асистент кафедри класичної філології

tina_1661yahoo.com

 

І. З 2004р – асистент кафедри класичної філології.

2004-2008рр. – аспірант кафедри класичної філології.

 

ІІ.Опубліковані праці:

1) Хуторна Х.І. Структурні типи складних приметників типу бахувріхі в гомерівському епосі // Мова і культура.- К.,2007.-т.VI(94). - Вип.9. - С.252-258.

2)  Хуторна Х.І. Сполучуваність складних прикметників з номінаціями тварин в епосі Гомера// Мовні і концептуальні картини світу. - К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2007.- Випуск 22.-Частина ІІ. - С. 155-165.       

3) Хуторна Х.І. Структурно-семантичні моделі складних прикметників з першим компонентом на позначення невизначеної кількості πολυς (на матеріалі Гомерівського епосу).// Мовні концептуальні картини світу: - 2008. – Вип. 23. – Ч. ІІІ. – С. 131-137.

4) Хуторна Х.І. Семантичні особливості складних прикметників на позначення оцінки в епосі Гомера// Мовні і концептуальні картини світу. - К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2008.- Випуск 24.-Частина ІV. - С. 21-29.       

5) Куйбіда Х.І. Сполучуваність складних прикметників з номінаціями людей в епосі Гомера/ Х.І. Куйбіда// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009. – Випуск 81(1). – С. 94-99.

6) Куйбіда Х.І. Семантичні особливості складних прикметників типу бахувріхі в епосі Гомера/ Х.І. Куйбіда //  Філологічні науки. – Суми: Сум ДПУ ім. Макаренка, 2009. – С. 343-355.

 

Опубліковані тези доповідей на конференціях:

1)  Семантичесские особенности сложных прилагательных типа бахуврихи в эпосе Гомера//  Materialele colocviului comemorativ international "TRADITIE SI MODERNITATE ABORDAREA LIMBAJULUI" . - Бельци, 2006. - С.199-201.

2) Semantic features of compound adjectives of the type bahuvrihi in the epos of Homer. Електронна публікація – www. lomonosov-msu.ru/2008/22_5.pdf

 

ІІІ. Брала участь у конференціях:

1) Міжнародна конференція «Мова і культура» ім.Бураго. (Київ, червень 2006).

2) " Наукові читання, присв"ячені 130-річчю від дня народження професора І.В.Шаровольського "(жовтень 2006, Інститут філології Київського

національного університету ім. Т.Шевченка).

3) Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених "Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність"(квітень 2007р., Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Шевченка).

4) Міжнародна наукова конференція  «Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, фольклористики»(жовтень 2007р., Інститут філології

 Київського національного університету ім. Т.Шевченка).

5) Міжнародна наукова конференція «Класична філологія на сучасному етапі» до 70 річчя проф. Содомори А.О.) Львів, 2008

6) Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Москва, МГУ им. Ломоносова. Квітень, 2008.

7) Міжнародна конференція “Актуальні проблеми історії Стародавнього світу” (Київ, 2009).

 

ΙV. Сфера наукових зацікавлень: “Дослідження структурно-семантичних особливостей класичних мов”.