Кафедра німецької філології:
(к. 427, тел. 239-47-67)

 

Музичук (Дубасевич) Марта Юріївна

асистент кафедри німецької філології

 

e-mail: ya_marta@yahoo.de

 

вересень 1998 – червень 2003:

студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка

(Магістратура. Спеціальність: німецька філологія. Диплом з відзнакою).

 

вересень 2003 – листопад 2004:           

асистент кафедри німецької філології

 

листопад 2004 – листопад 2010:

аспірантка кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. І. Франка

 

з листопада 2010 – дотепер:

асистент кафедри німецької філології

 

з вересня 2003 – дотепер:

викладач на курсах німецької мови у Центрі вивчення німецької мови (партнер Гете-Інституту, м.Київ)

 

 

Стажування та підвищення кваліфікації:

 

жовтень 2002 – лютий 2003:       

стипендіатка DAAD, Університет Вюрцбург (Німеччина)

 

серпень 2008:

слухачка літніх мовних курсів (Гете-Інститут, м. Мюнхен)

 

червень – липень 2009; 2010:

наукове стажування в університеті Фрідріха Олександра, Ерлянген – Нюрнберг, Німеччина

 

2007, 2008:

учасник блоку семінарів з художнього перекладу (Гете-Інститут, м. Київ)

 

Дисципліни:

Практичний курс «Німецька як (друга) іноземна мова»

 

Сфера наукових зацікавлень:

Лінгвістика тексту, лінгвостилістика, функціональна стилістика, інтерпретація тексту.

 

Тема дисертаційного дослідження:

«Мовно-стилістичне вираження «міфічного» у прозі Г.Е. Носсака»

 

Публікації:

 

1.    Дубасевич М.Ю. Темпоральний план оповіді у міфічному тексті / М.Ю. Дубасевич // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. Вип. 8. - Т. ІІІ. Ч. 2. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. Теорія і практика перекладу. – 2005. – С. 157-162.

2.     Дубасевич М.Ю. Граматичні та лексичні форми вираження часу у міфічному тексті / М.Ю. Дубасевич // Вісник Львівського університету.  Серія: Іноземні мови. Випуск 13. – Львів, 2006. – С. 32-39.

3.    Музичук (Дубасевич) М.Ю. До проблеми визначення міфічного художньому тексті / М.Ю. Музичук (Дубасевич) // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Т. 57. – К., 2006. – С. 253-260.

4.    Музичук М.Ю. Мовні засоби вираження мотиву «маски» як елемента «міфічності» у прозі Г.Е. Носсака / М.Ю. Музичук // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 120. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 111-116.

5.    Музичук М.Ю. Мотив граничної самотності як елемент «міфічної» оповіді і його мовне вираження в художньому тексті / М.Ю. Музичук // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Випуск 81 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. –  С. 188 – 191.

6.    Музичук М.Ю. Способи вираження мовчання в міфічній прозі Г.Е. Носсака / М.Ю. Музичук // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Випуск 89 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. –  С. 52 - 57.

7.    Музичук М.Ю. «Міфічний» діалог у прозі Г.Е. Носсака / М.Ю. Музичук // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – № 39. – 2010. – С. 129 – 133.

8.    Muzychuk, M. Schweigen als Komponente desMythischen in der Prosa von H.E. Nossack / M. Muzychuk // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten-Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Mannheim: Peter Lang Verlag, 2010. – S. 55 – 67.