Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів


вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87.
тел. 239-44-54, 239-40-56

e-mail: kf_inmovpr@franko.lviv.ua

Микитенко Наталія Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор.

 Освіта
• диплом спеціаліста ЛДУ імені Івана Франка / 1997 р., філолог, викладач англійської мови і літератури, перекладач;
• диплом кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
• диплом доцента (2009 р.);

• диплом доктора педагогічних наук зі спеціальності: 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2012 р.)


Професійна діяльність

2013-по даний час доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
2011-2012-доцент кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка
2008-20011-докторант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
2008 доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
1998-2008-асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
1997-1998-асистент кафедри іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка

Наукові інтереси
• методика навчання англійської мови (у т.ч. для спеціальних цілей)
• когнітивна лінгвістика
• нейролінгвістичне програмування


Навчальні курси
• методика навчання англійської мови
• практичний курс англійської мови

Керівництво науковою роботою
2011 - 2013
• опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

• керівник дисертацій з проблем методики навчання іноземної мови (5 здобувачів та аспірантів)

Редагування
член редакційної колегії наукового вісника з педагогічних наук ЛДУ БЖД

Організація конференцій
«Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов у вищій школі»
(Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2007).

 

Монографії:

1. Микитенко Н. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх
фахівців природничих спеціальностей / Н. Микитенко. – Ternopil, 2011. –389 с.
2. Микитенко Н. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю/ Н. Микитенко. – Ternopil, 2011. – 411 с.

 

Публікації

• Микитенко Н. О. Розвиток англійської мови для спеціальних цілей: особливості формування змісту навчання / Н. О. Микитенко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць. – 2012. – № 6. – Ч. 2. – С. 79–83. – 0,3 друк. арк.
• Микитенко Н. О. Аналіз потреб студентів відповідно до цільової ситуації у навчанні англійської мови для спеціальних цілей / Н. О. Микитенко, А. М. Котловський // Матеріали міжнародної конференції «Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» (м. Львів, ЛДУБЖД, 12–14 листопада 2012 р.). – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 262–264. – 0,2 друк. арк.
• Микитенко Н. О. Принципи побудови підручника з іноземної мови професійного спрямування й структурування його змісту / Н. О. Микитенко // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2013. – 220 с. – С. 42–44 – 0,125 друк. арк.