Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

 

Микитка Оксана Богданівна

аспірант

oksanamykytka@gmail.com

 

Освіта:

 

2009 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістр філології.

2009-2012 рр.- навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана

Франка за спеціальністю “Перекладознавство”.

 

Публікації:

 

1.            Mykytka O.B. Nation-shaping function of translation as presented in the researches by H. Kochur, R. Zorivchak, M. Strikha, O. Cherednychenko and V. Rachuk / O.B. Mykytka // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2010. - № 9. – С. 272-276. 

2.            Микитка О.Б. «Нариси з історії українського перекладу» М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства / О.Б. Микитка // Філологічні трактати. Вісник СумДУ. – 2010. - Том 2. - №3. – С. 172-176.

3.            Микитка О. Критика перекладів у сучасному українському перекладознавстві / О. Микитка // Українське мовознавство. – 2010. – Вип. 40/1. – С. 361-363.

 

 

 

 

Наукові зацікавлення:

                     історія українського перекладознавства XXI сторіччя;

                     розвиток перекладознавчої термінології.