Всеукраїнська конференція
 ГРИГОРІЙ КОЧУР І УКРАЇНСЬКЕ ПЕРЕКЛАДНЕ ПИСЬМЕНСТВО ”,
Львів,  2223 листопада 2013 року

 

 

 

У листопаді 2010 року заплановано 2 засідання Методологічного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені проф.. Ю. О. Жлуктенка.

І. 19 листопада 2010 р.: Тема «Діяльність професора Львівського університету Михайла Івановича Рудницького як перекладача та перекладознавця (до історії художнього перекладу і перекладознавства першої половини ХХ віку)».
Доповідач – асист. А. Р. Василик.
У дискусії візьмуть участь: проф. М. І. Гнатюк, проф. Р. П. Зорівчак, доц. В. Р. Савчин, доц. О. В. Дзера, доц. О. С. Грабовецька, доц. Г. М. Косів, асист. Г. В. Пехник, асп. О. Б. Микитка, І. В. Уштан.

ІІ. 30 листопада 2010 р.: Тема «Професор Ю. О. Жлуктенко як дослідник проблем перекладознавства та контрастивної лінгвістики (до 95-річчя від дня народження Науковця)».
Доповідачі – проф. Р. П. Зорівчак, аспіранти О. В. Пилипчук, О. Б. Микитка.
Огляд лінгвістичної преси за вересень-листопад 2010 року та нових бібліотечних надходжень за листопад 2010 року.
Інформують – асист. Ю. В. Гарасим, асист. Ю. Л. Шпак, лаб. М. Коновалова.

Початок семінарів – о 18.00, ауд. 249.

Керівник наукового семінару Р. П. ЗорівчакВикладачі, аспіранти та студенти факультету іноземних мов щиросердечно вітають професора Андрія Олександровича Содомору із одержанням Літературної премії імені Григорія Кочура згідно з ухвалою Комітету літературних премій імені Григорія Кочура від 27 жовтня 2010 року.
Зичимо вельмишановному Андрію Олександровичу Содоморі міцного здоров’я та нових творчих ужинків, так потрібних нашій культурі.

Колектив кафедриВітаємо
Валентину Романівну Савчин із присвоєнням їй наукового звання доцента внаслідок таємного голосування на засіданні Вченої ради Львівського Франкового університету.
Щиросердечно радіємо, зичимо сил та витривалості в утвердженні Лукашезнавства як окремої галузі української філології.

Викладачі, працівники, аспіранти та студенти кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.
 

 

Кафедру перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура визнано одним із

 

«небагатьох наукових центрів, що працюють в галузі англійської філології  в українських університетах і фактично визначають політику і стандарти викладання англійської мови для студентів університету».

 

Кафедра «спирається на ґрунтовну теоретичну базу мовознавства, літературознавства і перекладознавства на основі англійської мови, яку заклали науковці-англісти і германісти, а також літературознавці, що працюють в найбільших класичних і некласичних університетах».

 

Buniyatova I. R., Vorobyova O. P., Vysotska N. O. English Studies in Ukrainian Universities: A Retrospective View // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Том 10, № 1. – Київ, 2007. – с. 11.  

 

 

 

Вітаємо студентів 5-го курсу з успішно складеною останньою сесією

і написанням дипломних і магістерських робіт!

А також

висловлюємо подяку магістрантці

Наталії Дьомовій

за те, що вона першою закінчила роботу над магістерським дослідженням

і перша подала роботу для рецензування.

 

Бажаємо успіхів!

 

 

 

Вітаємо студента 4 курсу кафедри перекладознавства

Володимира Кулика

З виходом двох книжечок у його перекладах:

 

Троє поросят. The Three Little Pigs.

(Львів: Євросвіт, 2009. – 28 с.: іл.)

 

Три ведмеді. The Three Bears.

(Львів: Євросвіт, 2009. – 24 с.: іл.)

 

Успіху у подальшій творчості!

 

 

Міжнародна  студентська науково-практична конференція     2008-2009 h.p..

Факультет іноземних мов

Секція перекладознавства і контрастивної лінгвістики.

 

28      квітня 2009 р.

ПЕРШЕ  ЗАСІДАННЯ

Ауд. 249         14: 00

 

Головує  аспірант   Анастасія Василик

Секретар –   магістрант  Оксана Шалай

 

1

Голубінка Наталя

(3 курс)

Керівник: 

асист. Федів О.Є.

Рецензент:

асист. Гера О.О.

 

Етномовний компонент: методи відтворення засобами цільової мови  (на матеріалі повісті Івана Франка “Захар Беркут” та її   англомовних перекладів Марії Скрипник та Джона Віра).

 

 

 

2

Павлюкевич Марія

(3 курс)

Керівник:

асист. Федів О.Є.

Рецензент:

асист. Юрин О.Б.

 

Контекстуальна семантика вигуків як проблема перекладу (на матеріалі збірки Івана Франка “Коли ще звірі говорили” і її англомовного переладу Марії Скрипник та Вілфреда Щесного).

 

 

3

Матвіїв Надія

(3 курс)

Керівник:

асист. Носаль Ю.Б.

Рецензент:

асист. Плекан З.М.

 

Відтворення епітетних конструкцій засобами цільової мови (на  матеріалі драми Вільяма.Шекспіра  “Кing Lear “  та її українського перекладу Максима Рильського).

 

 

4

Пастернак Аліна

(3 курс)

Керівник:

Доц. Савчин В. Р.

Рецензент:

асист. Юрин О.Б.

Словесні образи комедії “ Midsummer-Nights Dream” Вільяма Шекспіра в перекладі Ярослава Гординського.

5

Гусєва Світлана

(4 курс)

Керівник:

асист. Молчко О.О.

Рецензент:

асист. Плекан З.М.

 

Іронія як засіб комічного відображення дійсності в аудіовізуальнім відтворенні: спроба перекладознавчого аналізу (на матеріалі телесеріалу „ Friends” та його українського перекладу).

 

 

6

Рожило Юлія

(3 курс)

Керівник:

асист. Носаль Ю.Б.

Рецензент:

асист. Кучма І.В.

 

Мовлення героїв як перекладацька проблема: стратегія перекладача (на матеріалі мультфільму “Open Season”  і його українського перекладу Олекси Негребецького).

 

 

7

Загрева Аліна

(4 курс)

Керівник:

асист. Молчко О.О. Рецензент:

доц. Грабовецька О.С.

 

Переклад дитячої літератури: ключові проблеми (на основі мультиплікаційних фільмів «Шрек 3» та «Змивайтеся!» в українському перекладі Олекси Негребецького).

 

 

                                             ДРУГЕ  ЗАСІДАННЯ

                                               Ауд. 249         18: 00

                                Головує – аспірант Ірина Одрехівська

                               Секретар – магістрант Наталя Шевчук

                           

 

8

 

Коновалова Марія

(4 курс)

Керівник:

асист. Волос О.В.

Рецензент:

асист. Шмігер Т.В.

 

 

Творчий метод перекладача (на матеріалі перекладів Володимира Горбатька).

 

 

9

 

Півнова Віра

(4 курс)

Керівник:

асист. Шпак Ю.Л.

Рецензент:

асист. Тарапацька Л.М.

 

 

Експлікація як стратегія перекладача (на матеріалі роману Я. МакІвен « Atonement » і його українського перекладу Віктора Дмитрука).

 

 

 

10

 

 

Грабовецька Олена

(3 курс)

Керівник:  

доц. Дзера О.В.

Рецензент:

асист. Гера О.О.

 

Оповідання Івана Франка в англомовному перекладі Джона Віра (спроба перекладознавчого аналізу).

 

 

 

 

 

11

 

 

Крачковська Анастасія

(3 курс)

Керівник:

асист. Волос О.В.

Рецензент:

асист. Тарапацька Л.М.

 

Образність драми Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєта» в інтерпретації Ірини Стешенко.

 

 

 

 

12

 

 

 

Головацька Оксана (4 курс)

Керівник:

доц. Дзера О.В.

Рецензент:

асист. Огорчак О.М.

 

 

 

Сприйняття творчості Емілі Дікінсон в українській літературі.

 

 

 

 

13

 

Буфан Олеся

(4 курс)

Керівник:

асист. Молчко О.О.

Рецензент:

асист. Кучма І.В.

 

Усний перекладач як  професіонал  у  XXI  cтолітті.

 

 

 

 

 

14

 

Лужна Оксана

(4 курс)

Керівник: асист. Курилишин О.М.

Рецензент:

асист. Шудрак О.

 

 

Своєрідності перекладу драматичних творів (на матеріалі п’єси “One flew over the cuckoos nest”  Дейла Вассермана і Кена Кіссі та українського перекладу Ярослава Стельмаха).

 

 

 

 

 

Обговорення дисертації А.Б. Камянець

 

18 травня о 16 год. відбудеться обговорення дисертації А.Б. Кам’янець «Інтертекстуальна іронія і переклад (на матеріалі англомовної художньої літератури та українських перекладів)».

 

Обговорення відбудеться у ауд. 249.

 

Запрошуємо усіх викладачів та аспірантів!