Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

 

Ситар Руслана Андріївна, кандидат філологічних наук.

  

(2.12.1974)

1997 - рік закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка (Спеціальність: Англійська мова і література; Переклад)

1997 – 2001 – аспірантка кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура .

2001 – асистент кафедри перекладознавства і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура, факультет іноземних мов, Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукове дослідження: 10. 02. 16 – перекладознавство.

Тема: “Ключові проблеми перекладу епічної поеми “Слово о полку Iгоревiм” англійською мовою”   

Коло наукових зацікавлень: перекладознавство, контрактивна стилістика, ділова англійська мова.

 

Публікації:

1.     “Когнітивний аспект зіставного аналізу мовного образу реалії (на матеріалі англійської та української мов)”. (У співавторстві з проф. Бацевич Ф.С.)  Республіканський міжвідомчий збірник “Іноземна філологія”. Л.: Вид. “Світ”., вип. 109., 1996.- С. 74 - 80.

2.     “Гіпербола як проблема перекладу (на матеріалі епічної поеми  “Слово о полку Iгоревiм” та її англомовних перекладах)”. (тези) Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття” Л., 1996. - С. 193.

3.     “Словесні образи епічних поем “Слово о полку Iгоревiм” та  “Беовульф” (спроба зіставного аналізу)”. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Семантика, Синтактика, Прагматика мовленнєвої діяльності. Л., 1999. - С. 384 – 390;

4.     “Англомовна Словіана” Збірник наукових праць, присвячений до 85-річчя доктора філологічних наук професора Ю.О.Жлуктенка. К., 2000. – С. 229 – 234.

5.     “Порівняння як проблема перекладу (на матеріалі оригіналу епічної поеми “Слово о полку Iгоревiм” та його  англомовних перекладах)”. Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю. Федьковича (серія “Германська філологія”). вип. 115. Чернівці, 2001. – С.149 – 158.

6.     “Темні місця” поеми “Слово о полку Ігоревім” та способи відтворення їхньої семантики в англомовних перекладах”. Збірник наукових праць, присвячений до 90-річчя професора, доктора філологічних наук А.О.Білецького. К., 2002. – С. 191 – 197.

7.     “Англомовна Словіана: перекладознавчий погляд” (до 200-річчя з часу першого видання). “Іноземна філологія” (№ 112);

 

Навчальні програми:

·                                 Навчальна програма вивчення англійської мови як основної (практичний курс для студентів перекладацького відділу денної форми навчання факультету іноземних мов). /у співавторстві з викладачами кафедри перекладознавства та контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура/. Л., 2002

 

·                                 Методичні вказівки до вивчення фонетичних аспектів англійської мови (для студентів І, ІІ року навчання факультету іноземних мов кафедри перекладознавства та контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура). Л., 2003. – 84 с.