Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура

к. 314, тел. 239-43-74

Грабовецька Ольга Сергіївна
 
1987 р. – закінчила факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка. (Спеціалізація: Англійська мова; Переклад).
1987-1991 – Асистент кафедри іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка;
1991 – 1994 – Вчитель англійської мови у Львівському  фізико-математичному ліцеї.
1994 – 1996 – Асистент Кафедри Англійської Філології Львівського державного університету ім. Івана Франка;
1996 – 1999 – аспірант Кафедри Перекладознавства і Контрастивної Лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського державного університету ім. Івана Франка;
1999 – Асистент Перекладознавства і Контрастивної Лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету ім. Івана Франка
2003 – Захистила кандидатську дисертацію на тему “Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов)”.
 
Коло наукових зацікавлень: Перекладознавство, Контрастивна Стилістика, Країнознавство (США, Великобританія).
 
Публікації:
1. Шевченківський епітет як перекладознавча проблема: За матеріалами епітетів до символу “Дніпро” та їхніх англомовних відтворень // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2000. – Т. ССХХХІХ. – Праці філологічної секції. – С. 306-315.
2. Відтворення етнокультурної специфіки українського сталого епітета в англомовних перекладах // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет інозем. філології. – К.: Логос, 2001. – Вип. 5. – С. 39-43.
3. Епітетна  конструкція як проблема перекладу: на матеріалі поезій Т.Г. Шевченка та їхніх англомовних перекладів // Іноземна філологія / Український наук. зб. – Львів: В-во Львівського ун-ту, 2002. – Вип. 112. – С. 286-292.
4. Епітетна конструкція як проблема перекладу //  Материалы международной конференции “Язык. Культура. Взаимопонимание” / Под ред. Т.А. Космеды. – Львов: Львовский гос. ун-т,  1997. – С. 301-304.
5. Епітетна конструкція української мови  в зіставленні з англійською // Мовознавство: Доп. та повідомл. IV Міжнар конгр. україністів / Відп. ред. В.Німчук. – К.: Пульсари, 2002. – С. 347-350.
6. Структурно-семантичні особливості епітетної конструкції як проблема перекладу: на матеріалі української та англійської мов // Materiały ІV Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Słowo. Tekst. Czas”/ Pod red. M. Aleksejenki. – Szczecin, 2000. – С.124-128.
7.
Сталі епітетні конструкції як перекладознавча проблема: на матеріалі українських художніх текстів та їхніх англомовних перекладів // Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Słowo. Tekst. Czas – VI (Nowa frazeologia w nowej Europie.  Новая фразеология в новой Европе. Neue Phraseologie im neuen Europa.)” / Pod red. M.Aleksejenki, W. Mokijenki, H. Waltera. – Szczecin; Greifswald, 2002. – C. 364-370.