Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Плахтина  Наталія  Володимирівна

асистент

  

1992 – 1997

cтудентка факультету іноземних мов  Львівського державного університету імені Івана Франка (Спеціальність: англійська мова та література);

2000 – дотепер

асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Напрямок наукових досліджень:

лінгводидактичні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі

 

Найважливіші публікації:

 

Статті:

·         Плахтина Н. В. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у студентів природничих спеціальностей. / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник статей I Міжнародної науково-практичної конференції «Наука XXI століття: відповіді на виклики сучасності». – Бухарест, 17 травня 2013. – С. 182–185. – 0,25 друк. арк.

·         Плахтина Н. В. Сучасні підходи до викладання іноземних мов на природничих факультетах. / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки». – Харків, 23–24 жовтня 2013. – С. 85–87. – 0,2 друк. арк.

 

Тези:

Плахтина Н. В. Роль іноземної мови у формуванні конкурентоспроможного фахівця в галузі геології // Особливості педагогіки вищої школи в умовах полікультурного світу : Тези доповідей наук.–метод. конф., 25 січня 2012 р. – Донецьк : Донецький юридичний інститут, 2012. – С. 84–87. – 0,06 друк. арк.