Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

Полюжин Михайло Михайлович
Адреса: Університетська , кімн. 435
Телефон: + 38 032 239 41 04
e-mail: vennata@mail.ruОсвіта
• диплом з відзнакою ДДУ ім. Івана Франка, «іноземна мова» і звання вчителя англійської мови середньої школи
• доктор філологічних наук (10.02.04 германські мови), Москва, 1993 рік. Нострифіковано в Україні 1998 року

Професійна діяльність
2001 професор кафедри англійської філології
1982 доцент кафедри англійської філології

Наукові інтереси
• історична лексикологія та лексикографія
• когнітивна лінгвістика

Навчальні курси
• історія англійської мови
• лексикологія англійської мови
• практичний курс англійської мови

Участь у вчених та акредитаційних радах
• з 2000 р. - член спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка
• з 2006 р. - член спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
• у 2003 р. - член Державної Акредитаційної Комісії при Міністерстві освіти і науки України

Організації
• Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики

Інший професійний досвід
• Проректор із науково-методичної роботи Закарпатського державного університету
• Завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Керівництво науковою роботою
• Кількість захищених дисертацій - 14, за 2001-2012 рр.
• Опонування на захистах – 82 дисертації (кандидатських і докторських) за 1995-2012 рр.

Редагування
• участь у роботі 3-х редколегій наукових збірників

Стажування (стипендії)
• Академія Педагогічних Наук 2011 рік

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• 38 доповідей на наукових конференціях в Україні
• 26 доповідей на міжнародних конференціях

Організація конференцій
• Щорічні міжнародні конференції за межами України «Актуальні проблеми вищої школи у світлі Болонського процесу»

Публікації
• Вибрані публікації

Монографія. Диахронно-семантический аспект префиксального словообразования в английском языке. – М.: Ин-т языкознания РАН, 1992. – 263 с.
Монографія Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 237 с.
Навчальний посібник Lecture Notes on Historiography of Linguistics. – Вінниця: Фоліант, 2004. – 271 с.
Про теоретичні засади когнітивного підходу до дискурсивного аналізу // Studia Germanica et Romanica: Іноземна мова. Зарубіжна література. Методика викладання. Том I, №3. 2004. – С.32-41.
Концептуальна система як базове поняття когнітивної семантики й теорії мовної особистості // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород, Ліра, 2005. – С.5-19
Основні завдання й етапи лінгвоконцептуальних досліджень // Проблеми романо-германської філології – Ужгород: Ліра, 2011. – С.5-14