Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

  

Уляна Олексіївна Потятиник

доцент, к.ф.н.

 

Кандидат філологічних наук з 2003 р. (дисертаційне дослідження на тему «Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики»).

 

Працює на кафедрі англійської філології з 2006 р.

 

Попередні посади та місця роботи:

2004 – 2006 доцент каф-ри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Г.Кочура  ЛНУ ім. І.Франка;

2000 – 2004 – асистент каф-ри перекладознавства і контрастивної лінгвістики;

1996-1999 – аспірант каф-ри іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка;

1992-1996 – ассистент каф-ри іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка;

1986-1992 – вчитель англійської мови (середньоосвітні школи, Івано-Франківська обл.)

Викладає курси: лексикологія (лекційний), соціолінгвістика (спецкурс), основна мова (IV та V курси).

 

Професійні програми, стипендії:

1995  – навчальна програма для вчителів /викладачів англійської мови при Kent School of English (Broadstairs, UK); 1996 – тренувальний семінар для викладачів англійської мови для журналістів (Європейський центр журналістики; Maastricht, The Netherlands); 1997-2001 – участь у різноманітних навчальних програмах  Британської Ради ; 1998 – 1999 програма професійного розвитку для молодих науковців (JFDP, ACTR; Університет Місісіпі; Оксфорд, МС); 1999 – інтернатура у видавництві Random House, New York, NY  (травень - червень).

Наукові інтереси: соціолінгвістика (мовні зміни; варіативність; ненормативне мовлення); медіалінгвістика; дискурс-аналіз.

 

Основні публікації (всього понад 35):

1.Сленгова лексика в англомовних текстах масової комунікації // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів, 1998. – С. 197-204.

2. Pathogenic Text in Posttotalitarian Society // Publications of International Conference on Violence in the Media (coauthored). –NY: St.John's University, 1994. – 20 p.

3.Cоціолінгвістичні та стилістичні аспекти функціонування американського сленгу // Іноземна філологія. – Львів, 1999. – Вип. 111. – С. 109-114.

4.Сленгова лексика в засобах масової інформації // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 84-91.

5.Understanding Slang Vocabulary  (Sociological and Didactic Perspectives) // Mississippi Language Crusader. – Oxford, MS: Mississippi Foreign Language Association, 2001. – Vol.49. – #1. – P.30-36.

6.Реалізація потенціалу сленгової лексики в колумнистиці та рекламі // Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів, 2002. – С. 339-350.

7. Деякі соціолінгвістичні аспекти перекладознавства  // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2005. – Хмельницький. – С.171-172.

8. Мовна гра в медійному контексті // Мова і культура. – Київ.  – 2007. – Вип.9. – Т. VII (95). – С.13-18.

9. Інтертекстуальний характер сучасного медійного дискурсу // Наукові Записки. Сер. «Філологічна». – Острог. – Вип.8. –2007. – С.39-45.

10. «Активна» і «пасивна» інтертекстуальність у медіа-дискурсі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Вип.3. – Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2008. – С.111-115.

11. Metaphorical Nature of Intertextual Narrative // Коммуникативные технологии в системе современных экономических отношений: материалы III науч.-практ. конф. (Минск, 28-29 янв. 2010 г.) – Минск: БГЭУ, 2010. С. 32-34.

 

Переклади:

Міллет К. Сексуальна політика // (спільно з П.Таращуком). – K.: Основи, 1998. – 619 с.

Бутман Н. Як примусити покохати себе за 90 хвилин і назавжди. – Харків, 2007. – 253 с.

 

Email: ulianapo@gmail.com, ulianapo@yahoo.com