Кафедра класичної філології:
к. 436, тел. 239-41-38

Пилипів Ольга Григорівна

кандидат філологічник наук, доцент

 

Освіта:

1977-1982 рр – студентка факультету іноземних мов відділення класичної філології Львівського державного університету імені Івана Франка

1985- 1990  рр.– аспірантка кафедри класичної філології факультету іноземних мов

Львівського державного університету імені Івана Франка

Професійна діяльність:

1982 - 1985 рр.– ст. лаборант кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту

1990 - 1991 рр.– асистент кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту

У 1990 році в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення латинської граматичної термінології (на матеріалі морфології)».

1991- 1998 рр. – старший викладач кафедри латинської мови Львівського державного медичного інституту

1998 – 2007 рр. – доцент кафедри латинської мови Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

З 2007 року  - доцент кафедри класичної філології Львівського національного університету  імені Івана Франка

Коло наукових інтересів: термінологія, медична термінологія, латинська фразеологія, методика викладання латинської мови

Основні публікації:

            1.Сучасна латинська медична термінологія. Навчальний посібник. Львів:ЛНУ ім.. Ів.Франка. 2000.- 102с.

            2. Sententiae Latinae ad usum medicorum. Латинська медична фразеологія. Пізнавально-методичний посібник для студентів-медиків та лікарів. Львів: Медицина світу, 2000.  -128 с.

            3. Культурологічний аспект викладання латинської мови в системі університетської освіти:  Вища освіта України. №4, 2003. с.80-84.

            4. Via Latina ad medicinam. Навчальний посібник з латинської мови для студентів спеціальності 7.110 101 «Лікувальна справа». Львів:ТЗОВ «Львівський медичний інститут». 2006 .- 220 с.

            5. Формування мовної компетенціх майбутніх лікарів в умовах сучасних інтеграційних процесів. Мова і культура (науковий журнал)-К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго.2007.Вип.9.-Т.ХІ.- с.116-120.

  6. Латинська мова  та основи медичної термінології. Підручник. / За ред.

Л.Ю.Смольської. Київ, 2008.- 256 с. (у співавторстві)

7. Рецензія на  монографію Г.І. Шевченко  «ФРАЗЕОЛОГИЯ АНТИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ». -Львів, 2009.