Кафедра англійської філології:
к. 436, тел. 239 – 41 – 04

 

Садло Ольга Петрівна

Адреса:  Університетська , кімн. 435
Телефон: + 38 032 239 41 04
e-mail:  ol_sd@mail.ru

диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка, 2008

філолог, викладач, перекладач англійської мови

2009 - аспірант (10.02.04 германські мови)
2009 -дотепер асистент кафедри англійської філології
2008-2009 перекладач англійської мови

Наукові інтереси
• методика викладання іноземної мови
• наратологія
• британський постмодерністський роман.

Навчальні курси
• граматика
• практичний курс англійської мови

Публікації
• Філософські підходи до інтерпретації поняття “свідомість” //Наукові записки. – Випуск 95 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 584 c.
• Інтерпретація поняття свідомість у площині лінгвістики і філософії//Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць/за заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Шиленко. - Житомир:Вид-во ЖДУ, 2010. -218 с.