НА ГРУДЕНЬ 2010 РОКУ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕДЕННЯ ТАКИХ СЕМІНАРІВ ТА КРУГЛИХ СТОЛІВ:

1.     Науковий семінар на тему: „Мультикультуралізм у ранній творчості Доріс Лессінг”.

Дата і місце проведення: 7 грудня 2010 року, ауд. 431, 1200 год.

Відповідальні: доц. Мацевко-Бекерська Л.В., завідувач кафедри світової літератури. Доповідає Горлач М.В., аспірант кафедри.

2.     Засідання круглого столу  „Актуальні проблеми романського мовознавства, стан та перспективи викладання романських мов у вищій школі”.

Дата і місце проведення: 8 грудня 2010 року, кафедра французької філології, 1500 год.

Відповідальні: проф. Помірко Р.С., завідувач кафедри французької філології.

 3. 50-та лекція з циклу „Нобелівські лауреати з літератури”. Тема: „Лауреат Нобелівської премії з літератури 1925 року Бернард Шоу (Великобританія)”.

Дата і місце проведення: 14 грудня 2010 року, ауд.434, 1505 год.

 Відповідальні: Яремчук В.В., асистент кафедри світової літератури.

 

4.    Засідання наукового семінару на тему: „Теорія фразеології і лексикографічна практика”.

Дата і місце проведення: 14 грудня 2010 року, кафедра іноземних мов для природничих факультетів, 1505 год.

 Відповідальні: Денисенко С.Н., професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

5.     Засідання наукового семінару на тему: „Англомовний прецедентний  текст: новизна та стереотипність”.

Дата і місце проведення: 14 грудня 2010 року, кафедра англійської філології, 1640 год.

 Відповідальні: доц. Білинський М.Е., в. о. завідувача кафедри англійської філології.

6.     Засідання наукового семінару на тему: „Внутрішнє мовлення як психологічна, фізіологічна та лінгвістична проблема”.

Дата і місце проведення: 14 грудня 2010 року, кафедра класичної філології, 1500 год.

 Відповідальні: доц. Чернюх Б.В., завідувач кафедри класичної філології. Доповідає Щербата М.В., аспірант кафедри.

7.     Засідання регіонального наукового семінару з дискурсознавства/ текстолінгвістики на тему: „Актуальні проблеми лінгвоконцептології і семантики”.

Дата і місце проведення: 15 грудня 2010 року, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів,  1500 год.

Відповідальні: доц. Дудок Р.І., завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

8.     Засідання методичного семінару на тему: „Навчально-методичне забезпечення процесу викладання іноземних мов у вищій школі”.

Дата і місце проведення: 16 грудня 2010 року, кафедра іноземних мов для природничих факультетів,  1500 год.

Відповідальні: Микитенко Н.О., доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

9.     Засідання наукового семінару на тему: „Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній  комунікації”.

Дата і місце проведення: 17 грудня 2010 року, кафедра міжкультурної комунікації та перекладу,  1500 год.

Відповідальні: проф. Паславська А.Й., завідувач кафедри  міжкультурної комунікації та перекладу.

10.                    Засідання наукового семінару на тему: „Епістимічна модальність в англійській мові”.

Дата і місце проведення: 21 грудня 2010 року, кафедра англійської філології,  1640 год.

Відповідальні: доц. Білинський М.Е., в. о. завідувача кафедри англійської філології.

11.                    Засідання наукового семінару на тему: „Новини філологічного життя України”.

Дата і місце проведення: 24 грудня 2010 року, кафедра іноземних мов для природничих факультетів,  1500 год.

Відповідальні: Яхонтова Т.В., доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

12.                    Засідання методологічного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені професора Юрія Жлуктенка.

Дата і місце проведення: 27 грудня 2010 року, кафедра перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура,  1500 год.

                   Відповідальні: проф. Зорівчак Р.П., завідувач кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.