Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

Шандра Наталія Андріївна


Освіта
2009 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістр філології, перекладач з англійської мови, викладач перекладу та англійської мови

Професійна діяльність
2010 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Наукові інтереси
● когнітивна лінгвістика
● перекладознавство
● політичний дискурс
● риторика

Доповіді на міжнародних наукових конференціях
● Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку. – Одеса, 2013.
● Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі. – Львів, 2013.
● Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови і літератури. – Львів, 2013.
● Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. – Одеса, 2012.
● Педагогіка та психологія : теорія і практика актуальних досліджень. – Львів, 2012.

Публікації
● Шандра Н. А. Лексико-семантическое поле ‘change’ в речах Гордона Брауна и Эда Милибенда как лидеров Лейбористской партии Великобритании (2007–2012 гг.) / Н. А. Шандра // Молодой учёный. — 2013. — №6. — С. 519-524.
● Шандра Н. А. Педагогічна творчість викладача та її вплив на навчально-виховний процес / Н. А. Шандра // Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 січня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С.34-35. (0,08 друк.арк.).
● Шандра Н. А. Рівневе вивчення англійської мови студентами непрофільних факультетів / Н. А. Шандра // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Харків, 31-31 січня 2012 р.). – Т.2. – Харків : ВГО «Нова Освіта», 2012. – С.100-103. (0,12 друк.арк.).
● Shandra N. A. Computer assisted language learning: its contribution and application / N. A. Shandra // Педагогіка та психологія : минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 лютого 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С.67-68. (0,08 друк.арк.).
● Shandra N. A. Team-teaching – advanced method of conducting classes in English for specific purposes / N. A. Shandra // Педагогіка та психологія : теорія і практика актуальних досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 1-2 червня 2012 р.). – Львів : «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – С.75-79. (0,2 друк.арк.).
● Шандра Н. А. Теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа / Н. А. Шандра // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови і літератури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 лютого 2013 р.) . – Львів : НФО «Логос», 2013. – С. 37-39. (0,2 друк.арк.).
● Шандра Н. А. Вступне слово у промовах Еда Мілібенда як лідера політичної партії / Н. А. Шандра // Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 квітня 2013 р.). – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. – С. 35-38. (0, 3 друк.арк.).
● Шандра Н. А. Загальна характеристика політичного дискурсу / Н. А. Шандра // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 квітня 2013 р.) . – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2013. – С. 108-112.