Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів
вул. Дорошенка, 41, к. 86, 87. Тел. 239-44-54

 

 

Шумська Ольга Анатоліївна
асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів


Освіта:
1989 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література».


Професійна діяльність:
1991 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів.

Наукові інтереси:
“Текст, культура, соціум: міждисциплінарні студії різножанрової типології”.

Наукові публікації:
Статті:

1. «The Use of Modal Lexics in the XIX Century American Short Stories»// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі»: Збірник наукових праць / За ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. 4.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, травень 31- червень 1, 2007. – с. 230-231.
2. “Модальна та емоційно-експресивна лексика в системі оповідних форм (на матеріалі Американських оповідань 19 ст.)” Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість”: Матеріали міжнародної науково практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. – Національний університет «Острозька Академія». Острог. 2010 р.


Посібник:
1. “Англійська мова для геологів”. Навчальний посібник. /У співавторстві О.А.Брона. – Львів: ЛНУ, 2003.–124с

Тези доповідей на конференціях:
1.“Модальна та емоційно-експресивна лексика в системі оповідних форм (на матеріалі Американських оповідань 19 ст.)” Матеріали професорсько-викладацької конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.